ผู้ว่าฯภูเก็ต เป็นประธานมอบอินทผาลัมและน้ำหวาน ให้แก่พี่น้องไทยมุสลิม

ผู้ว่าฯภูเก็ต เป็นประธานมอบอินทผาลัมและน้ำหวาน ให้แก่พี่น้องไทยมุสลิม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมวิทยา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน มอบอินทผาลัม ให้แก่ชาวไทยมุสลิมตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอนประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ และนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และพี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบอินทผาลัมและน้ำหวาน ให้แก่พี่น้องไทยมุสลิม ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอนประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบอินทผาลัมและน้ำหวาน ให้แก่พี่น้องไทยมุสลิม ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอนประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบอินทผาลัมและน้ำหวาน ให้แก่พี่น้องไทยมุสลิม ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอนประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบอินทผาลัมและน้ำหวาน ให้แก่พี่น้องไทยมุสลิม ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอนประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวพบปะกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีประชากรที่อาศัยอยู่รวมกันหลายเชื้อชาติศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดูและซิกข์ ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบเสมอมา แต่ละศาสนามีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถผสมผสานอยู่กันได้โดยสันติสุขมีอัธยาศัยไมตรีจิตด้วยดีตลอดมาและในช่วงเดือนรอมฎอนปีนี้ ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งมีศาสนสถานเข้าร่วมโครงการรวม 58 มัสยิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคน พัฒนาสังคมและจัดการด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนาและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องของอิสลามิกชนในช่วงเดือนรอมฎอน พร้อมทั้งกล่าวว่า ช่วงถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนของอิสลามิกชนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนับว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเมตตาต่อมวลมนุษยชาติ มีคำกล่าวที่สำคัญว่า “จงมองไปยังคนยากจนและขัดสนและตอบสนองความต้องการของพวกเขาเหล่านั้น” ดังนั้นการถือศีลอดไม่เพียงแต่เป็นการละเว้นการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นแต่สิ่งที่พึงปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติคือการงดเว้นการทำบาปนั่นเอง

สุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวชื่นชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเคร่งครัดและโอกาสนี้ขออำนวยอวยพรให้พระเจ้าคุ้มครองให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกข์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มอบอินทผาลัมจำนวน 58 ลัง น้ำหวานเฮลซ์บลูบอย 58 ลังและน้ำตาล 58 ลัง ให้แก่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต อิหม่าม และผู้นำประจำมัสยิดและคณะกรรมการพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ทั้ง 58 มัสยิดในจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x