โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าคลอก ครั้งที่ 17

โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าคลอก ครั้งที่ 17

เทศบาลตำบลป่าคลอก ร่วมกับ มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตกีนบ้านอ่าวปอ มัสยิดดารุลมุตตากีนบ้านยามู มัสยิดดาริสสลามบ้านบางแป และสภาเด็กและเยาวชนมุสลิมสัมพันธ์ตำบลป่าคลอก

ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 9 – 14 ปี เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าคลอก ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2562 ณ มัสยิดดารุลมุตตากีนบ้านยามู และมัสยิดดาริสสลามบ้านบางแป ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2562 ณ มัสยิดทุกแห่งในเขตพื้นที่ตำบลป่าคลอก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-6269366

Related Post

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.