อำเภอถลางเตรียมความพร้อมจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต

อำเภอถลางเตรียมความพร้อมจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมอำเภอถลาง นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วม

นายกองโทอดุลย์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของอำเภอถลางตามที่ทางจังหวัดมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ณ วัดพระทอง อำเภอถลาง ซึ่งทางอำเภอได้มีการจัดเตรียมสถานที่และมอบหมายภารกิจให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเตรียมสถานที่และตกแต่งบริเวณเวที, ฝ่ายเครื่องเสียงและแสงสว่าง, ฝ่ายศาสนพิธี, ฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม, ฝ่ายปฐมพยาบาล, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้เพื่อให้การประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติทุกประการ

Related Post

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.