ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

วันที่ 13 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร โดยมีนายกานต์ รับสมบัติ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง คณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน ศิลปะวัตถุฯ ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและต้องนำโบราณวัตถุมาตรวจพิสูจน์ ณ สถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและระบุให้มีคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกราชอาณาจักร โดยในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมศิลปากรได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระทำแทนนั้น เพื่อความถูกต้องตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 จึงได้มีการประขุมและให้ทางคณะกรรมการร่วมตราวจพิสูจน์โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่มีผู้ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักรตามใบอนุญาตเลขที่ 9/2561 จำนวน 7 รายการ 7 ชิ้น , ใบอนุญาตเลขที่ 10/2561 จำนวน 12 รายการ 12 ชิ้น, ใบอนุญาตเลขที่ 11/2561 จำนวน 5 รายการ 9 ชิ้น ,ใบอนุญาตเลขที่ 12/2561 จำนวน 1 รายการ 1 ชิ้น

ทั้งนี้การตรวจดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของข้อกฎหมายต่อไป

Related Post

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.