ทต.ศรีสุนทรจัดงานแถลงข่าวงานอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ทต.ศรีสุนทรจัดงานแถลงข่าวงานอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ช่วงเย็นของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดงานแถลงข่าวงานอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย ร่วมสืบสานประเพณีไทยงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) โดยมี นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลางเป็นประธาน เเละมีนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ร่วมเเถงข่าวการจัดงานในครั้งนี้


นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของเทศบาลตำบลศรีสุนทรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ.2561 นี้ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดงานอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านอาหารปลอดภัย ร่วมสืบสานประเพณีไทย งานวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ขึ้นภายใต้ชื่อ คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอนบุพเพสันนิวาส ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงวิธีการดำรงชีวิตของชาวเมืองแร่บางมะด่วน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ตและตำบลศรีสุนทรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง และการแต่งกายย้อนยุคในสมัยอดีตที่ผ่านมา

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนและศิลปินพื้นบ้านทุกสาขาได้มีโอกาสแสดงผลงานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและตำบลศรีสุนทรให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอันเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน

โดยกิจกรรมภายในงานปีนี้ ทางเทศบาลตำบลศรีสุนทรขอเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายย้อนยุค สัมผัสบรรยากาศโบราณ เเละร่วมกิจกรรม อาทิ การละเล่นพื้นบ้านของเด็ก ซุ้มร้านอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต การประกวดอาหารปลอดภัย การประกวดกระทงพร้อมขบวนแห่กระทงจากชุมชน รำวงย้อนยุค การประกวดหนูน้อยนพมาศ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองภูเก็ต เเละการแสดงจากศิลปินย้อนยุคชื่อดังสำหรับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้สนใจ สามารถมาร่วมงานอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย ร่วมสืบสานประเพณีไทยงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องานคิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอนบุพเพสันนิวาส ได้ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2561 นี้ ณ เวทีกลางสวนนวมินทรราชา 87 พรรษา ขุมน้ำบางมะรวน เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.