มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68

วันที่ 29 ต.ค. 61 ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.โกศล ไสขาว ประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในจังหวัดภูเก็ตและนักเรียนเข้าร่วม

นายโกศล กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานศิลปหัตถกรรม ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถอย่างสร้างสรรค์ในด้านวิชาการ ด้านศิลปหัตถกรรมและด้านวิชาชีพและเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับชาติ

โดยการจัดการแข่งขันในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 มีทั้งสิ้น 103 กิจกรรม แบ่งเป็น 7 ศูนย์การแข่งขัน มีนักเรียนและครูร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x