ภูเก็ตคิดส์โมเดล เวที กิจกรรม “ค้นหาดาวเด่น คิดส์โมเดล 2018”

ภูเก็ตคิดส์โมเดล เวที กิจกรรม “ค้นหาดาวเด่น คิดส์โมเดล 2018”

เวลา 13.30 น.วันที่ 28 ตค.61 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง เป็นประธานเปิด กิจกรรม “ค้นหาดาวเด่น Phuket Kids Model 2018 “ ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน.ส่วนราชการ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน และผู้ปกครอง มาร่วมให้กำลังใจ เด็กๆและเยาวชน เป็นจำนวนมาก


นางสาวชลิดา ทุมทอง ผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พราว อินฟินิตี้ ในฐานะผู้จัดโครงการ Phuket Kids Model Award 2018 กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดค้นหาดาวเด่นภูเก็ตคิดส์โมเดล เกิดขึ้นจากแนวคิดที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก ทั้งในเรื่องของความสามารถของเด็กๆ และความสัมพันธ์ของครอบครัวซึ่ง ถ้านำสองสิ่งนี้มาบูรณาการให้เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพ่อแม่ลูก และครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีทิศทางความชอบในสิ่งเดียวกันจะเป็นการส่งเสริม ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวก็ยิ่งแน่นเเฟ้นมากขึ้น โดยจากกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวดในแต่ละครั้งจะเน้นความสัมพันธ์ของครอบครัวและความสามารถของผู้เข้าประกวดเป็นหลัก และนี่คือจุดเริ่มต้นแนวความคิดที่ทำให้โครงการ Phuket Kids Model Award 2018 เกิดขึ้นในปีนี้

วัตถุประสงค์ของงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเข้าด้วยกัน เช่น สินค้า อาหาร ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในจังหวัด ตลอดจนเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มีความใกล้ชิดผูกพันสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้จะได้ค้นหาเด็กและเยาวชนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ต่อยอดไปสู่เวทีประกวดในเวทีระดับประเทศ เสริมสร้างความฉลาดทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการท่องเที่ยว เพื่อสนองตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ อายุระหว่าง 6-15 ปี ได้เก็บตัวและเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ
ผ่าน กิจกรรมต่่งๆ อาทิ ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวเพอรานากัน Peranakan Inside ณ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถนนถลาง
กิจกรรมจิตอาสาน้อยสานสัมพันธ์ครอบครัว Volunteer Spirit ณ สวนสาธารณะปลายแหลมสะพานหิน
และ กิจกรรมเสน่ห์การขี่ม้า พัฒนาความมั่นใจในตัวเอง Charming and Confident ณ Phuket Andaman Horse Riding workshop พัฒนาบุคลิกภาพเด็ฝกและเยาวชน Personality for Kids

สำหรับบรรยากาศในครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นมีพ่อแม่ผู้ปกครองต่างมาให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x