โครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต

โครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 16 ต.ค.61 ที่วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) นายรัฐวิชญ์ อริยะพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีพระอาจารย์จำรัส จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ ทำพิธีลาสิกขาชีพราหมณ์ และมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการบวชชีพราหมณ์ นายเสถียร พลเยี่ยม ผอ.โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบวชชีพราหมณ์ เข้าร่วม พร้อมทั้งได้ปลูกต้นไม้ร่วมกัน

นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต กล่าวว่า โครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 89 คนในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยทางโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-16 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรม สมาธิให้นักเรียน และเป็นการจรรโลงพุทธศาสนาให้อยู่คู่ชาติไทย ณ วัดเจริญสมณกิจ หรือวัดหลังศาล

ด้าน นายรัฐวิชย์ อริยะพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากคำกล่าวแสดงความรู้สึกของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะเห็นได้ว่าโครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ครั้งที่ 2 ได้บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ นักเรียนที่ได้บวชชีพราหมณ์ยังจะได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

Related Post

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.