ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปีนี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 44%

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปีนี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 44%

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ตเปิดเผยต่อสื่อมวลชน ว่างานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 นี้ เบื้องต้นมีอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดังกล่าว ขณะนี้มีการจองเข้ามาแล้ว ประมาณ 65% โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจองแบบ last minuteซึ่งในปี 2561 นี้ มีอัตรานักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นนักท่องเที่ยวคนไทย ราว 44%และอัตรานักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกกว่า 17% รวมมูลค่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2561 นี้ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวทางทะเล และรายได้ที่เกิดค่าที่พักและค่าอาหาร คาดว่าน่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่กว่า 1 หมื่น 4 พันล้านบาท

โดยในขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงาน ผ่านสื่อต่าง ๆ ไปยังส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดังกล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.