จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2561

จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2561

วันที่ 25 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2561 โดยมีนางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนศาลเจ้าทุกศาลในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายประกอบ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ในระว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และมอบหมายภารกิจให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดขบวนรถแห่ผัก ผลไม้เทิดพระเกียรติฯ และการจัดพิธีส่งเก่ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรในวันที่ 2 ของงานซึ่งตรงกับวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยขบวนแห่จะเริ่มจากสนามชัยไปยังสนามบินเพื่อประกอบพิธี

นอกจากนี้ยังมีการติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการสนับสนุนกิจกรรมของอ๊ามต่าง ๆ การเตรียมการจัดระบบจราจรและการรักษาความปลอดภัย การเตรียมการจัดหน่วยพยาบาล เวชภัณฑ์ การควบคุมราคาสินค้า การควบคุมการใช้ประทัดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมประเพณีถือศีลกินผักในปีนี้

ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมอ๊ามได้จัดประเพณีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

Related Post

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.