ราชภัฏภูเก็ตจัดคอนเสิร์ตเบิร์ดกับฮาร์ท สินเจริญบราเธอร์ ระดมทุนหนุนศักยภาพมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ตจัดคอนเสิร์ตเบิร์ดกับฮาร์ท สินเจริญบราเธอร์ ระดมทุนหนุนศักยภาพมหาวิทยาลัย

วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ ประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วยผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี และนายไวทยา สายเส็น นายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าว “การจัดงานกาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศล Crowdfunding ครั้งที่ 1” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเป็นงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษา พัฒนานักศึกษา และพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

รูปแบบการจัดงานกาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศล Crowdfunding ครั้งที่ 1 นี้ เป็นงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ และชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังสุดคลาสสิค “เบิร์ดกับฮาร์ท” และวงดนตรีอารมณ์ดี “สินเจริญบราเธอร์ส” โดยมีการจำหน่ายบัตรราคาใบละ 1,000 บาท ซึ่งรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ จะนำไปเป็นงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดงานกาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่าย ทั้งประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน ได้มีส่วนร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งให้บริการชุมชนในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทางคสม.เชื่อว่า หากมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำประโยชน์และเป็นที่พึ่งให้ท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือซื้อบัตรคอนเสิร์ต สามารถติดต่อได้ที่บูธในศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน-1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00-19.00 น. และสำนักอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร.076 523094-7

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.