ผู้ว่าฯภูเก็ต เยี่ยมวัดในหาน ตามโครงการผู้ว่าฯเยี่ยมศาสนสถาน พบปะพี่น้องประชาชน

ผู้ว่าฯภูเก็ต เยี่ยมวัดในหาน ตามโครงการผู้ว่าฯเยี่ยมศาสนสถาน พบปะพี่น้องประชาชน

เวลา 09.30 น. วันที่ 3 ก.ย. 61 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยี่ยมวัดในหาน อำเภอเมือง ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมศาสนสถาน เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนในวันธรรมสวนะ หรือวันพระหมุนเวียนไปตามวัดและมัสยิดต่าง ๆ ในพื้นที่ สำหรับครั้งนี้มาที่วัดวัดในหาน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีพระครูสุนทรกิตยานุยุต บรรยายธรรมเทศนา

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้พบปะพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรม ถึงนโยบายสำคัญ ๆ ของจังหวัดที่ขับเคลื่อนผลักดันหลายเรื่อง อาทิ เรื่องความสะอาด ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงถัง เพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด การใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ การคมนาคมขนส่ง จึงต้องช่วยกัน รักษาบ้านเมืองให้สวยงามสะอาดเพื่อให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.