ประเพณีพ้อต่อ ประจำปี 2561

ประเพณีพ้อต่อ ประจำปี 2561

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีแห่งความกตัญญู “ประเพณีพ้อต่อ ประจำปี 2561”

23 สิงหาคม 2561 ชิดโหง้ยจับส่า ตั่วโพ้พ้อ (พ้อต่อตลาดใหญ่) ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่
25 สิงหาคม 2561 ชิดโหง้ยจับหง่อ เต็งบ่างเหลียวพ้อ (พ้อต่อบางเหนียวเหนือ) ณ ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง (จ้อซูก้ง เริงจิต) วงเวียนหอนาฬิกา
26 สิงหาคม 2561 ชิดโหง้ยจับลัก เซียวโบ้ยพ้อ (พ้อต่อตลาดเหนือ) ณ ศาลเจ้าไท่หงวนต๋อง (จ้ออ๋อง) ถนนกระบี่
27 สิงหาคม 2561 ชิดโหง้ยจับชิด บ่านซ้านพ้อ (ซีเตียวพ้อ) (พ้อต่อตลาดสดสาธารณะ 1) ณ ตลาดสดสาธารณะ 1 เทศบาลนครภูเก็ต ถนนระนอง
29 สิงหาคม 2561 ชิดโหง้ยจับเก้า บ่างเหลียวพ้อ (พ้อต่อบางเหนียวใต้) ณ ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่วกวนอิมไต่ซือ (พ้อต่อก้ง ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว) ถนนตะกั่วทุ่ง
30 สิงหาคม 2561 ชิดโหง้ยยี่จับ เกี้ยนเต็กพ้อ (พ้อต่อสมาคมจีนเกี้ยนเต็ก) ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่
31 สิงหาคม 2561 ชิดโหง้ยยี่จับอิด อ่าวเก่พ้อ (พ้อต่อชุมชนอ่าวเก) ณ ข้างแฟมิลี่มาร์ท ถนนตะกั่วป่า (ปากทางออกสู่ถนนรัษฎา)

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.