ภูเก็ตจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรสมณกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง

ภูเก็ตจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรสมณกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 61 ที่บริเวณเมรุมาศชั่วคราว วัดถลางพระนางสร้าง อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรสมณกิจ (เซี้ยง ธมมฺกาโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดถลางพระนางสร้าง โดยมีพระเถรานุเถระ นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม

พระครูสุนทรสมณกิจ (เซี้ยง ธมมฺกาโม) เดิมชื่อสหพล เป็นบุตรของนายมาต่าย และนางเทียม เกิดที่บ้านป่าหล่าย ม. 2 ถ. เจ้าฟ้า ต. ฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 พ.ค. พ.ศ. 2449 เวลา 07.00 น. เมื่ออายุได้ 13 ปี เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดฉลอง เรียนหนังสืออยู่ที่วัด 3 ปี พ.ศ. 2465 บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดฉลองอายุได้ 15 ปี และได้เรียนหนังสือศึกษาทางธรรมวินัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2469 เวลา 13.00 น. อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดไชยธาราราม (ฉลอง) โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ (เพรา) วัดมงคลนิมิต จ.ภูเก็ต เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีพระครูพิพัฒนสมาจารย์ (หีด) วัดวิชิตสังฆาราม จ. ภูเก็ต เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูศิลพงศ์คณานุรักษ์ (ผุด) วัดอุปนันทาราม จ.ระนอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ประจำพรรษาที่วัดฉลอง เป็นเวลา 6 พรรษา ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระใบฏีกาฐานุกรมของพระครูกิจจานุการซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้างเมื่อ พ.ศ. 2491 โดยได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นพระครู เจ้าคณะอำเภอชั้นโท และมรณภาพในปี พ.ศ. 2533 ในขณะที่อายุได้ 85 ปี พรรษา 69

สำหรับผลงานที่ท่านสร้างไว้มีเป็นจำนวนมาก เช่น ซ่อมแซมอุโบสถและพระประธานภายในอุโบสถ ก่อสร้างอนุสาวรีย์หลวงพ่อปอด สร้างวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเก็บรวบรวมหนังสือที่ใช้ประกอบในการรวบรวมใบลานเก่า ๆ สมุดข่อยของหลวงพ่อปอด สมุดเยี่ยมและสมุดประวัติศาสตร์ของโรงเรียนวัดพระนางสร้าง เป็นต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.