กองทัพเรือภาคที่ 3 จัดงานสดุดีวันอาภากรเพื่อเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

กองทัพเรือภาคที่ 3 จัดงานสดุดีวันอาภากรเพื่อเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พลเรือโทสมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงานพิธีสดุดีวันอาภากร เพื่อเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายวันชัย รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ร่วมในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงวางรากฐานการทหารเรือไทย โดยกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2561 ณ สะพานหิน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณ การจำหน่ายสินค้า อาหารอร่อย กิจกรรมการแสดง การแสดงของศิลปินผู้มีชื่อเสียงจากค่ายต่างๆ โดยจะนำรายได้ของการจัดงานไปบูรณะพลับพลาที่ประทับของกรมหลวงชุมพร

เขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ให้สมพระเกียรติ มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปสักการะ และเยี่ยมชมภายในบริเวณพลับพลาที่ประทับ ต่อไป

Related Post

โครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต

โครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 16 ต.ค.61 ที่วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) นายรัฐวิชญ์ อริยะพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.