ผวจ.ภูเก็ตติดตามความพร้อม จัดงาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยจังหวัดภูเก็ต ปี 2561

ผวจ.ภูเก็ตติดตามความพร้อม จัดงาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยจังหวัดภูเก็ต ปี 2561

เวลา 10.30 น. วันที่ 6 เมษายน 2561 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายวิญญา ปลัดขวา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง เพื่อติดตามเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยจังหวัดภูเก็ต ที่จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 นี้


โอกาสนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางในการจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่นสุขใจ ตลาดทุ่งนาหลวง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ จัดกิจกรรมครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมาและครั้งที่ 2 กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมด้วย คือการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 เพื่อให้ชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว ประชาชน เยาวชนได้รู้ว่า ประเพณีสงกรานต์จริง ๆ คือการนำน้ำ ไปขอขมา ขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

โดยประเพณีสงกรานต์วิถีไทยจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ภายในงานจะมี การแสดงทางวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมท้องถิ่นสุขใจ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การสาธิตการทำเครื่องจักรสาน และกิจกรรมสุดพิเศษในวันที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกาย ชุดไทย ชุดพื้นเมือง ตามวิถีไทย หิ้วปิ่นโต เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ พิธีสงฆ์น้ำพระและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวนกว่า 90 คนที่จะเป็นผู้แทนจากทุกหมู่บ้าน ในอำเภอถลาง โดยใช้ขันใบเล็ก ๆใส่น้ำอบไทย ใส่ดอกมะลิ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวย้ำว่า “ภายในงาน จะไม่มีการใช้ปืนฉีดน้ำหรือการนำแป้งไปปะหน้ากัน ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงอยากให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมใส่ชุดไทย โจงกระเบนมาร่วมกิจกรรม เพราะถือว่าสถานที่จุดนี้เป็นอนุสรณ์สถานที่มีความสำคัญ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานคู่กับเมืองถลาง เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่แห่งการสถาปนาเมืองภูเก็ตและการสู้รบกับข้าศึกในสมัยโบราณ ดังนั้นเป้าหมายของจังหวัดต้องการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น Landmark ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นทางเลือกด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวกับกิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่นสุขใจ ตลาดทุ่งนาหลวง ซึ่งจะมีทุกวันเสาร์ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม มาเลือกซื้อสินค้า ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านของสถานที่จอดรถ โดยขณะนี้พื้นที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง จึงยังไม่มีการใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ แต่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีการวางแผนในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวจะมีกำลังพลจาก ตำรวจเจ้าหน้าที่ อปพร., อส. และทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 3 มาผลัดเปลี่ยน ดูแลความปลอดภัย ตลอดการจัดงานด้วย”

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 มีการแสดงทางวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่นสุขใจ ตลาดทุ่งนาหลวง ตั้งแต่เวลา 17.00- 22.00 น. และในวันที่ 13 เมษายน 2561 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.