“สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต” ประกอบพิธีทางศาสนา

“สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต” ประกอบพิธีทางศาสนา

เวลา 10.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ทำการสมาคม ผู้สื่อข่าวภูเก็ต (บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต) นางจันจิรา สิตบุศย์ ประธานสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิก สมาคม ผู้สื่อข่าวภูเก็ต ร่วม ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ พิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับไปแล้วและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สื่อข่าวทุกคน เนื่องใน “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม 2561” โดยมีนาง นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

เนื่องด้วยวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือ วันนักข่าว ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตได้ก่อตั้งมากว่า 20 ปี และในปี 2560 ได้ยกฐานะเป็นสมาคม ผู้สื่อข่าวภูเก็ต ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นสื่อมวลชนจากทุกแขนง กว่า 100 คน โดยมีนางจันจิรา สิตบุศย์ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต

นางจันจิรา สิตบุศย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำเช่นทุกปีที่ผ่านมา และปีนี้เป็นปีที่ 26 ย่างเข้าสู่ปีที่ 27 โดยช่วงเช้าของวันที่ 4 มี.ค. 61 มีพิธีทางศาสนาอิสลาม และในวันนี้ (5 มี.ค. 61) มีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับไปแล้วและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สื่อข่าวทุกคน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าวกับ แหล่งข่าว/ส่วนราชการและภาคเอกชนด้วย

โดยในภาคค่ำของวันนี้ (5 มี.ค. 61) จะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยและเป็นการขอบคุณแหล่งข่าว โดยกำหนดจัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ในเวลา 18.30 น.

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต มีสำนักงานอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สืบค้นข้อมูล และเป็นพื้นที่ให้บริการผู้สื่อข่าวได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน สมาชิกสมาคมฯ ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันนักข่าว จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันนักข่าว ณ ที่ทำการสมาคมฯ ขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของนักข่าวในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเพื่อพบปะพูดคุยกับแหล่งข่าว ในการที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.