พิธีเปิดกิจกรรมวาดภาพการแข่งขัน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีเปิดกิจกรรมวาดภาพการแข่งขัน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.คำนึง สิงห์เอี่ยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวาดภาพการแข่งขัน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อพสกนิกรชาวป่าตอง โดยเทศบาลเมืองป่าตองร่วมกับชุมชนบ้านมอญจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันจำนวน 4 ระดับด้วยกัน ได้แก่

1.ระดับอนุบาล (ใช้สีเทียนเท่านั้น)
2.ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) (ใช้สีชอร์คเท่านั้น)
3.ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) (ใช้สีชอร์คเท่านั้น)
4.ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) (ใช้สีโปสเตอร์เท่านั้น)

โดยระดับอนุบาล ประกวดในหัวข้อ…คิดถึงพ่อหลวงในรัชกาลที่9 ระดับช่วงชั้นที่ 1,2,3 ประกวดในหัวข้อ….คิดถึงพ่อหลวงที่น้ำตกวังขี้อ้น ซึ่งมีเวลาในการแข่งขันให้กับน้องๆจำนวน 3 ชั่วโมง โดยกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนทั่วเกาะภูเก็ต มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.ผช.ศ.โสภณ ศุภวิริยากร จากคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2.อาจารย์พิมุข สมเชื้อชาติ ศิลปินอาวุโสจังหวัดภูเก็ต 3.อาจารย์จรัญญา ฤทธิรุตม์ ศิลปินอิสระ ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสีในครั้งนี้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.