ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันวาดภาพเชิงประวัติศาสตร์เมืองถลางประจำปี 2561

ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันวาดภาพเชิงประวัติศาสตร์เมืองถลางประจำปี 2561

วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะ การแข่งขันวาดภาพเชิงประวัติศาสตร์เมืองถลางภูเก็ต ของนักเรียนและเยาวชน ซึ่งจัดโดย มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้


-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พิกุลทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงชนิษฐา หยู่ด้วง จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงชนิตรา ชลธาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายอธิพัชน์ สุพรจิรพัฒน์ จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเด็กชายณธัชพงษ์ ขรรค์วิไลกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ ปรางค์โอภาส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงคัทลียา จะลอ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวและรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงซีรีน ตนคลัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
และรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงปริม ปรานวีระไพบูลย์ จากโรงเรียนบ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) และเด็กชายกนลธร มาเอียด จากโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ

ทั้งนี้ ผลงาน ของนักเรียนและเยาวชนที่ได้รับรางวัลได้จัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมในงาน นิทรรศการศิลปะเทิดเกียรติท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.