ภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตจัดงาน “ชมพระจันทร์ สังสรรค์หยวนเซียว”

ภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตจัดงาน “ชมพระจันทร์ สังสรรค์หยวนเซียว”

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 19.45 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร ชั้น 2) ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “ชมพระจันทร์ สังสรรค์หยวนเซียว ” เทศกาลโคมไฟจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต , นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต , นายพิชิฎฎ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต, นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต ,นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายการจัดงาน นักท่องเที่ยว และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน”ชมพระจันทร์สังสรรค์ หยวนเซียว” ประจำปี 2561 ตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งวันแรกของเทศกาลปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนวันตรุษจีน ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนวันตรุษจีนทุกครอบครัวจะเตรียมการทำความสะอาดบ้านครั้งยิ่งใหญ่และซื้อของตกแต่งประดับประดา เช่น คำอวยพร,โคมไฟโดยประดับประดาด้วยสีแดงให้”โชคดี อายุยืน ร่ำรวยดี มีความสงบสุข”สำหรับเทศกาลโคมไฟเป็นการเฉลิมฉลองของงานตรุษจีนความสว่างของโคมไฟเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความหวังตามถนนหนทาง และบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีการประดับโคมไฟ อย่างสวยงาม
ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต,ชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการฟื้นฟูประเพณีประดับโคมไฟขึ้นภายใต้ชื่องาน “ชมพระจันทร์สังสรรค์ หยวนเซียว” เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ตส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดภูเก็ตสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการถอดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดงานในปีต่อไปให้มีเอกลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้มีนโยบายในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมหลายภาคส่วน จนได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สำหรับการจัดเทศกาลโคมไฟจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูประเพณีชาวจีนจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวสู่ระดับสากล ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมมาแล้ว 1 ครั้งเมื่อปี 2559 สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจยามค่ำคืนในห้วงของการจัดงานตรุษจีน เพื่อเป็นการสืบสานเทศกาลโคมไฟ และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนก่อให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

สำหรับกิจกรรมที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินการในปีนี้ประกอบด้วย การประดับตกแต่งเมืองด้วยประติมากรรมโคมไฟ การเปิดงานเทศกาลโคมไฟ ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิวภูเก็ต การจัดกิจกรรม Work Shop การประดิษฐ์โคมไฟ กิจกรรมขบวนแห่เกี่ยวกับเทศกาลโคมไฟ ในขบวนแห่พิธีเปิดงานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

และงาน “ชมพระจันทร์ สังสรรค์หยวนเซียว” ที่จัดขึ้นในวันนี้ (2 มีนาคม 2561) ซึ่งเป็นวันเพ็ญแรกของปีใหม่จีนหลังจากวันตรุษจีน ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมขบวนแห่เกี่ยวกับเทศกาลโคมไฟ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต การแสดงกู้เจิง จากชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต การแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต นิทรรศการความเป็นมาของเทศกาลโคมไฟ จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ห้องเรียนขงจื้อ) นิทรรศการ”โคมไฟ แสงแห่งปัญญา” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การขับร้องเพลงจีน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และงานสังสรรค์ชมพระจันทร์กินขนมอี๊ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างแต่งกายด้วยโทนสีแดง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์งานมงคลของชาวจีน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.