ผู้ว่าฯภูเก็ต ติดตามความคืบหน้างานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561

ผู้ว่าฯภูเก็ต ติดตามความคืบหน้างานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561

วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่ อนุสรณ์สถานทุ่งถลางชนะศึก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต. ปฏิบัติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต , นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง ,นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมือง ,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักประวัติศาสตร์จังหวัดภูเก็ตและ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืยหน้าเตรียมความพร้อมจัดงานท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-17 มีนาคม 2561 โดยในครั้งนี้จะเป็นการจัดงานแบบตลาดวัฒนธรรม ที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการแต่งกายชุดย้อนยุค อาหารพื้นเมือง และการจำลองที่อยู่อาศัยของคนในยุคสมัยก่อน มีการจำลองตลาดน้ำ และในปีนี้จะให้ความสำคัญ เรื่องการจัดแสดงแสงสีเสียงเนื้อหาของบทที่จะนำเสนอ ผ่านตัวละครต่างๆ จะเน้นเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่รับชมมีความเข้าใจและรู้สึกภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของทุ่งถลางชนะศึก และของเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการสร้างฉากการแสดงและการปรับพื้นที่เพื่อให้ทุ่งถลางชนะศึกแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาย้อนวันวานคืนสู่ประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์อีกครั้ง

ผู้ว่าฯภูเก็ต ลงพื้นที่ อนุสรณ์สถานทุ่งถลางชนะศึกติดตามความคืบหน้า การเตรียมพื้นที่จัดงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯภูเก็ต ลงพื้นที่ อนุสรณ์สถานทุ่งถลางชนะศึกติดตามความคืบหน้า การเตรียมพื้นที่จัดงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯภูเก็ต ลงพื้นที่ อนุสรณ์สถานทุ่งถลางชนะศึกติดตามความคืบหน้า การเตรียมพื้นที่จัดงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มาดูเรื่องการทำแนวคลอง ที่เป็นสายน้ำแห่งชีวิต ของชาวอำเภอถลางในสมัยนั้น ผู้คนมีความผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้ สำหรับสถานที่แห่งนี้เป็นที่จัดงานท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ในทุกปี และในปีนี้จะจัดระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561โดยมี องค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบหลักในเรื่องของการแสดงแสงสีเสียงการปรับสภาพพื้นที่ จะมีการจำลองวิถีชีวิตการแต่งกายในยุคสมัยก่อนนอกจากการแสดงบนเวที และจะมีการจำลองบ้าน การทำอาหารวีถีชีวิตการกิน การละเล่นต่างๆ จุดนี้จะไปสะท้อนปี พ.ศ 2328 วันที่ 13 มีนาคมที่เป็นวันชนะศึก จึงรับรองได้ว่าการจัดงานปีนี้จะมีความแตกต่างจากปีอื่นๆในหลายจุด และต้องการให้จุดตรงนี้เป็นจุดขายของอำเภอถลาง ในช่วงเดือนมีนาคมเพื่อเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมซื้อสินค้าอาหารและชมการแสดงจังหวัดต้องการหวังผลระยะยาวเพราะฉะนั้นในปีนี้มีการปรับรูปแบบเพื่อรองรับพัฒนาการไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางมหาลัยราชภัฏภูเก็ตในเรื่องการออกแบบบ้านไม้ไผ่ในการจำลองบ้านสมัยโบราณในแต่ละจุดจะมีความหมายทั้งหมด

โอกาสนี้ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานเพื่อทุกท่านจะได้รู้ว่าอำเภอถลางมีความเป็นมาอย่างไรในมุมมองมิติต่างๆ และรู้จักวัฒนธรรมของอำเภอถลาง สำหรับท่านที่มาแล้วปีนี้มาลองดูอีกมิติว่าเป็นอย่างไรในการนำเสนอ ท่านจะรู้ประวัติเมืองถลางโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือใดๆ

สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ (10 มกราคม 2560) เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมจวน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ประชุมร่วมกับ นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต. ปฏิบัติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ,นายเสถียร แก้วพระปราบรองปลัด นักประวัติศาสตร์ ,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการสมโภชเมืองและการเตรียมความพร้อมจัดงานท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 เพื่อให้การจัดงานในปีนี้สมบูรณ์แบบมากที่สุด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.