ภูเก็ตประกอบพิธีบวงสรวง ตามหลักศาสนาเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดพระนางสร้าง

ภูเก็ตประกอบพิธีบวงสรวง ตามหลักศาสนาเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดพระนางสร้าง

วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.09 น. ที่วัดพระนางสร้าง นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีบวงสรวงตามหลักศาสนาและความเชื่อทั้งพิธีพราหมณ์ และพิธีสงฆ์ เพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนทำการการปรับภูมิทัศน์ปรับทัศนียภาพ เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างภายในวัดพระนางสร้าง ที่ไม่เหมาะสม โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต , นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง, หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วม, และมี พระราชสิริมุณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง และ คณะสงฆ์ เข้าร่วมประกอบพิธี

จังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีบวงสรวง ตามหลักศาสนาเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการปรับภูมิทัศน์ปรับทัศนียภาพ เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม ภายในวัดพระนางสร้างเพื่อปรับปรุงให้สวยงาม เหมาะสมตามหลักพุทธศาสนาเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน และเป็นศูนย์รวม ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีบวงสรวง ตามหลักศาสนาเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการปรับภูมิทัศน์ปรับทัศนียภาพ เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม ภายในวัดพระนางสร้างเพื่อปรับปรุงให้สวยงาม เหมาะสมตามหลักพุทธศาสนาเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน และเป็นศูนย์รวม ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีบวงสรวง ตามหลักศาสนาเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการปรับภูมิทัศน์ปรับทัศนียภาพ เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม ภายในวัดพระนางสร้างเพื่อปรับปรุงให้สวยงาม เหมาะสมตามหลักพุทธศาสนาเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน และเป็นศูนย์รวม ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภูเก็ต สวยด้วยมือและใจเรา โดยมีจิตอาสาและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมประมาณ 300 คน เพื่อมาร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณวัดพระนางสร้างด้วย

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการ ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระนางสร้างจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม ตามหลักศาสนา ทั้งนี้ในส่วนของการรื้อถอนต่างๆจะคำนึงถึงความเหมาะสมความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง และสิ่งก่อสร้างบางส่วนได้มีผู้แจ้งความประสงค์ที่จะขอเคลื่อนย้ายไปดูแลรักษา สักการะบูชา อาทิ รูปปั้น พระพิฆเนศ รูปปั้น พระนางมัสสุหรี องค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งทางจังหวัดก็ยินดี ในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็จะอยู่ในอำนาจของวัดที่จะดำเนินการโดยมีไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาร่วมกัน ภายใต้หลักของกรมการศาสนาเพื่อให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เริ่มต้นทำ การปรับภูมิทัศน์ปรับทัศนียภาพ และ เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม ภายในวัดพระนางสร้าง

ทั้งนี้ ตามที่มีข่าวทางสื่อโซเชียลมีเดีย และสื่อสาธารณะต่างๆ นำเสนอเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในวัดพระนางสร้าง ว่า ไม่มีความเหมาะสมหลายประการ และทางคณะสงฆ์ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยมีการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาส และแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอถลาง รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง ไปแล้วนั้นจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งที่ 666/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวัดพระนางสร้าง ประกอบด้วย ฝ่ายสงฆ์ มีพระราชสิริมุณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายราชการ ได้มีประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวัดให้คืนสู่สภาพของวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2560 ที่ผ่านมา

ซึ่งจากการประชุม คณะกรรมการฯ ได้มีมติดังนี้ คือ การพิจารณาสิ่งปลูกสร้างที่จะทุบทำลาย รื้อถอน เคลื่อนย้าย ไม่เหมาะสม ปรับปรุงให้เหมาะสม เป็นอำนาจของรักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งท่านได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว จำนวน 17 รายการ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ลงพื้นที่วัดพระนางสร้าง อีกครั้งเมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งก่อนทำการรื้อถอนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่จะรื้อถอน และเห็นชอบในหลักการตามมติเดิม แต่ในส่วนที่ยังไม่มั่นใจ เช่น อาคารเรียนเก่า ให้ตรวจสอบความชัดเจนก่อนทำการรื้อถอน และได้กำหนดให้มีการ ปรับภูมิทัศน์รื้อถอน และเคลื่อนย้าย ตั้งแต่วันนี้ (11 ม.ค. 2561) เป็นต้นไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี นำเครื่องจักรกล และบุคลากรทำการปรับทัศนียภาพ เคลื่อนย้าย และปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จำนวน 17 รายการ ประกอบด้วย รูปปั้นยักษ์ชาย รูปปั้นยักษ์หญิง,รูปปั้นตุ๊กตาจีนและตัวอาคาร ,เก๋งจีนสองหลัง , รูปปั้นหลวงพ่อแช่ม , รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม, เจดีย์ ,รูปปั้นพระนางมัสสุหรี ,ซุ้มและที่ประดิษฐานพระประจำวัน ,บันไดขึ้นพระนอนให้ทุบออกทั้ง 2 ด้าน และทำบันไดเคลื่อนย้ายได้เพื่อวางพาดขึ้นไปทำความสะอาดเป็นครั้งคราว , ห้องทำงานของคนงาน, รูปปั้นพระนางเลือดขาว-รูปปั้นสัญลักษณ์ ศาสนาอื่นๆ, รูปปั้นพระพิฆเนศ, กำแพงด้านหน้า จำนวน 3 จุด, รูปปั้นพระนั่งบนหลังเสือ , รูปปั้นเรือหงส์หน้าศาลาการเปรียญ (ปรับปรุงให้เหมะสม) , ส่วนตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 9 หน้าซุ้มประตู และอาคารเรียนเก่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ในการปรับทัศนียภาพสิ่งปลูกสร้างภายในวัดพระนางสร้าง คณะกรรมการได้กำหนดการดำเนินการไว้ 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะเร่งด่วน ที่จะมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกว่า 17 รายการ ในวันนี้ (11 ม.ค.61) ระยะที่ 2 จะมีการจัดระเบียบความเหมาะสมภายในวัดทั้งหมด และวางแผนจัดทำมาสเตอร์แปลนการพัฒนา และบูรณะวัดทั้งหมด เพื่อเรียกความศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาสู่วัดอีกครั้ง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.