สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมจัดขบวนแห่นางนพมาศรอบเมืองภูเก็ต

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมจัดขบวนแห่นางนพมาศรอบเมืองภูเก็ต

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชมขบวนแห่ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต และเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมขบวนแห่ โดยขบวนจะเริ่มออกจากหน้าสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ถนนนริศร ในเวลา 18.00 น. ไปยังสวนสาธารณะสะพานหิน

เส้นทางขบวนแห่: ออกจากหน้าสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ถนนริศร ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมนตรี ผ่านร้านหนังสือเส้งโห ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต สี่แยกโรงหนังเพิร์ล ตรงไปวงเวียนสุรินทร์ (หอนาฬิกา) เลี้ยวขวาเข้าถนนภูเก็ต ตรงไปยังสวนสาธารณะสะพานหิน ผ่านศาลเจ้าบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ไปสิ้นสุดที่สวนสาธารณะสะพานหิน

Related Post

ทีมงานกลุ่มโรงแรมในเครือ อักษรา คอลเลคชั่น ร่วมกันทำความสะอาดวัดกิตติสังฆาราม

ทีมงานกลุ่มโรงแรมในเครือ อักษรา คอลเลคชั่น ร่วมกันทำความสะอาดวัดกิตติสังฆาราม

โดยทางโรงแรมในเครือ อักษรา คอลเลคชั่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย

Leave a Reply