ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ให้การต้อนรับ MR. Anatoly Risbov

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ให้การต้อนรับ MR. Anatoly Risbov

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสการเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2561 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่ MR. Anatoly Risbov นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียซึ่งได้ปั่นจักรยานออกจากกรุงมอสโคว์ประเทศรัสเซีย มายังประเทศไทย โดยมีเป้าหมายคือจังหวัดภูเก็ต เส้นทางที่ปั่นผ่าน ประกอบด้วย ประเทศมองโกเลีย,จีน,เวียดนาม,กัมพูชา ซึ่งใช้ระยะเวลาการเดินทาง 90 วัน รวมระยะทางกว่า 15,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ MR. Anatoly Risbov มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาและได้ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเขามีความประทับใจที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่และแพทย์ของโรงพยาบาลรวมไปถึงแพทย์ที่ทำการรักษา จากความประทับใจในครั้งนั้น MR. Anatoly Risbov มีเป้าหมายเดินทางกลับมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเป็นประจำทุกปี โดยจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามวัดต่างๆ เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิวิปัสสนาซึ่งเขาเชื่อว่าพระพุทธศาสนา มีส่วนช่วยทำให้คนไทยมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ และในโอกาสที่ MR. Anatoly Risbov ได้อยู่ในประเทศไทยได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในประเทศไทยมากมาย จึงได้สอบถามเกี่ยวกับพระองค์ จนเกิดความประทับใจในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก จึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์ จนรู้สึกรักและเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่นเดียวกับคนไทยทุกคน ทั้งนี้เมื่อได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้เขาเกิดความมุ่งมั่นฝึกซ้อมปั่นจักรยานและต้องการที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยอีกครั้งโดยวิธีการปั่นจักรยานแทนการโดยสารเครื่องบินเนื่องจากตลอดเส้นทางจะทำให้เขาได้พบเจอกับผู้คนต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมและจะได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่เขามีต่อประเทศไทยให้กับเพื่อนๆและชาวต่างชาติได้รับรู้ทั้งนี้ในช่วงของการเดินทางเขาได้นำรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 พกติดตัวตลอดเวลา ด้วยมีความเชื่อว่าพระบารมีของพระองค์ทำให้เขาเดินทางด้วยความปลอดภัยและรู้สึกอบอุ่นใจ และเมื่อเดินทางถึงกรุงเทพฯ ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามที่ตั้งใจไว้จากนั้นจึงเดินทางต่อมาที่จังหวัดภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ MR. Anatoly Risbov รักและเทิดทูน ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน ทั้งนี้ในอดีตรัสเซีย เคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ได้ถูกล้มล้างไป ดังนั้นอยากให้คนไทยภูมิใจที่ชาติไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนไทยมีความรักความสามัคคี

MR. Anatoly Risbov นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย กล่าวว่า ขอขอบคุณชาวภูเก็ตและคนไทยทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตนเองรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.