ขอเชิญร่วม ทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต

ขอเชิญร่วม ทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 นี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านหอบลูก จูงหลาน ชวนพ่อ ชวนแม่ ชวนพี่ ชวนน้อง ชวนญาติสนิท ชวนเพื่อนพ้อง มาร่วมกันเติมบุญสะสมบารมีร่วมบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารรับรองผู้มาปฎิบัติธรรม กองบุญละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา ที่สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต พระพุทธองค์เคยตรัสว่า”ผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง” “บุคคลให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง ให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ ผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง “ดังนั้นบุญที่เกิดจากการให้ที่อยู่อาศัยจึงนับว่าเป็นบุญที่ไม่ธรรมดาเพราะมีอานิสงส์มากมายถึง 4 ข้อครอบคลุมตั้งเเต่การให้กำลังให้วรรณะให้ความสุขเเละให้ดวงตา

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.