ภูเก็ตประชุมเตรียมจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2560

ภูเก็ตประชุมเตรียมจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2560

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการ ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากชมรมอ๊ามภูเก็ต (ศาลเจ้า)ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้มีการสรุปรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตในปี 2559 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้หารือเพื่อเตรียมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 20 -28 ตุลาคม 2560 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ประเด็น สำคัญที่ร่วมหารือ คือ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้กับอ๊ามต่างๆ ประจำปี 2560 ในเรื่องนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตจะเร่งหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาข้อขัดข้อง สำหรับ ปัญหาการควบคุมราคาสินค้าที่ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ไม่ติดป้ายบอกราคาสินค้า มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตออกสุ่มตรวจการจำหน่ายสินค้า หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1669 หากพบผู้กระทำความผิดจำหน่ายสินค้าเกินราคาจะถูกจับปรับรายละไม่เกิน 10,000 บาท ในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องการจำหน่ายพืชผักผลไม้ปนเปื้อนสารพิษ มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตดำเนินการสุ่มตรวจผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องปราม ผู้ลักลอบจำหน่ายพืชผักที่ปนเปื้อน เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

จ.ภูเก็ตประชุมเตรียมจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 -28 ตุลาคม 2560 สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต

จ.ภูเก็ตประชุมเตรียมจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 -28 ตุลาคม 2560 สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต

จ.ภูเก็ตประชุมเตรียมจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 -28 ตุลาคม 2560 สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการดูแลเรื่องการทำพิธีของคนทรงเจ้าการใช้อาวุธขนาดใหญ่ทิ่มแทงตามร่างกายในปีนี้มีน้อยมากหรือเกือบจะไม่มีเลย แต่จะเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบการนั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น ส่วนการควบคุมการใช้ประทัด การลักลอบจำหน่ายประทัดโดยไม่ได้รับอนุญาต ปีนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้วางแผนขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่จุดประทัดโยนใส่ คนทรงเจ้าเพราะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ง่ายและแนวทางการวางแผนการจัดระบบจราจรและการรักษาความปลอดภัยในช่วงที่มีการแห่พระรอบตัวเมือง ที่ก่อให้ปัญหารถติด มอบตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตวางแผนดำเนินการจัดระบบการจราจรและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

โอกาสนี้ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวร่วม งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 20 -28 ตุลาคม 2560 ณ ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานับร้อยปี เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของภูเก็ต จัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดจำนวน 10 วัน มาร่วมอิ่มบุญด้วยการร่วมพิธีถือศีลกินผักที่ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น ไหว้พระขอพรเพื่อเสริมสิริมงคล ให้กับตนเองและครอบครัว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.