ภูเก็ตจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะ

ภูเก็ตจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะ

วันที่ 8 มิ.ย. 60 ที่โรงเรียนบ้านป่าคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะโดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวตำบลป่าคลอกเข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะ

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะ

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะ

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะ

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะ
ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั้งประเทศร่วมปลูกดอกดาวเรืองซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และตามบ้านเรือนของประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 60 นั้น

เพื่อเป็นการแสดงพลังน้อมรำลึกของเหล่าพสกนิกรชาวอำเภอถลาง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอถลาง จึงจัดทำโครงการมอบพันธุ์กล้าไม้ดอกดาวเรืองแก่ราษฎรเพื่อปลูก แสดงความอาลัยเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

สำหรับกิจกรรมจัดมอบพันธุ์กล้าไม้ดาวเรืองในวันนี้ มีจำนวน 1,000 ต้น มอบให้แก่ประชาชน นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปปลูกประดับ ตกแต่งตามบ้านเรือนประชาชน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะประกอบด้วย ระยะที่ 1 เป็นการปลูกเพื่อสร้างจิตสำนึกและเตรียมความพร้อม ซึ่งเริ่มดำเนินการในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 2560 และดอกดาวเรืองจะเริ่มบานเต็มที่ประมาณวันที่ 12 สิงหาคม 2560 และระยะที่ 2 เป็นการปลูกเพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของอำเภอ บริษัท ห้างร้านและตามบ้านเรือนของประชาชน ในช่วงของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะเริ่มดำเนินการปลูกตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และดอกดาวเรืองจะเริ่มบานเต็มที่ประมาณวันที่ 24 ต.ค. 2560

นายนรภัทร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ สร้างจิตสำนึก โดยเอาตำบลป่าคลอกเป็นปฐมฤกษ์ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตให้ได้ร่วมใจกันในการปลูกต้นดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั้งจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเฉพาะระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม2560

Related Post

Leave a Reply