อำเภอเมืองภูเก็ตจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

อำเภอเมืองภูเก็ตจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

วันที่ 8 มิ.ย. 60 ที่ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ส่วนราชการและประชาชนในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วม
นายสุพจน์ กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 60 ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวังและลานพระราชวังดุสิต

อำเภอเมืองภูเก็ตจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

อำเภอเมืองภูเก็ตจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

อำเภอเมืองภูเก็ตจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
อำเภอเมืองภูเก็ต จึงจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานโดยกำหนดฝึกสอน การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานให้กับจิตอาสาจากหน่วยงานราชการ/ องค์กรต่าง ๆ จากเทศบาล / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล / คณะกรรมการพัฒนาสตรี/ อาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นครูต้นแบบของแต่ละตำบลโดยได้รับเกียรติจากครูต้นแบบในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานของจังหวัดภูเก็ต คุณครูถวิล ทรงยศและคุณครูโกสุม แซ่ขอ มาเป็นวิทยากรฝึกสอนในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกสอนประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเมืองภูเก็ต / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน / ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองภูเก็ตทั้ง 7 แห่ง ตัวแทนจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองภูเก็ตและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรวมทั้งสิ้น 70 คน

ขณะที่นางศิวพร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมตามโครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานขึ้น โดยให้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งติดป้ายชื่อโครงการฯ ให้ทีมวิทยากรของจังหวัดร่วมกันฝึกสอนและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 แบบ ได้แก่ 1) ดอกดารารัตน์ 2) ดอกกล้วยไม้ 3) ดอกชบาทิพย์ 4) ดอกชบาหนู 5) ดอกลิลลี่ 6) ดอกพุด และ 7) ดอกกุหลาบ ให้กับประชาชน จิตอาสา นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่และขอให้ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ กระดาษสา เปลือกข้าวโพด ผักตบชวา ใบตองแห้ง ใบยางพารา เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำดอกไม้จันทน์ให้เพียงพอสำหรับประชาชนทุกคนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

Related Post

Leave a Reply