ภูเก็ตเตรียมจัดโครงการพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 2 

ภูเก็ตเตรียมจัดโครงการพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 2 

ภูเก็ตเตรียมจัดโครงการพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 2 

นายสุธี อารีย์พงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) คณะกรรมการปฎิรูปการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มศิลปินแกรมมี่ จัดมหกรรมคอนเสิร์ต “พี่ร้องให้น้องได้เรียน The Musical ตอน สมองสองข้างสร้างสรรค์เมืองภูเก็ตเรา” ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านงานศิลป์ Natural & Cultural Art in Phuket เพื่อระดมทุนก่อตั้ง “มูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต” และสร้างกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนเพื่อเป็นที่ปรึกษาทิศทางของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้เยาวชนเมืองภูเก็ต โดยมีศิลปินเข้าร่วมมากมาย เช่นอาจารย์ สังคม  ทองมี ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ แอฟโฟร์ไดท์ คาบาเร่โชว์ จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน 2556ที่ผ่านมาซึ่งได้จัดตั้ง กองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในครั้งนี้ทางคณะผู้จัดมีความประสงค์ต้องการจัดโครงการพี่ร้องให้น้องได้เรียนครั้งที่ 2 ขึ้นในเดือนกันยายน 2557 ขึ้นอีกครั้ง โดยนำศิลปินด้านศิลปะเช่นอาจารย์ สังคม ทองมี มาให้ความรู้แก่เยาวชนภูเก็ตในด้านการศึกษาศิลปะ อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เยาวชนภูเก็ตมีความสามารถพิเศษและสนใจงานศิลปะแขนงอื่นๆ ได้รับการส่งเสริมอีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวแล้วสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) คณะกรรมการปฎิรูปการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มศิลปินแกรมมี่ ยังร่วมกันสอนทักษะให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฎิบัติทางวิชาศิลปะให้มีความรู้ใหม่ๆ ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์รู้จักการทำงานเป็นทีม และเป็นการกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองหันมาสนใจการส่งเสริมให้ลูกหลานของตนพัฒนาสมองซีกขวามากขึ้นอีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.