สมาคมบาบ๋า-เพอรานากัน จัดงาน เตี๊ยมซิ้ม จิบน้ำชายามบ่าย ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 52 ที่โรงแรมเมอร์ลินภูเก็ต  นางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการพบปะสมาคมบาบ๋า-เพอรานากัน จังหวัดภูเก็ต ภายในงาน เตี๊ยมซิ้ม จิบน้ำชายามบ่าย ครั้งที่ 5  โดยมีนายแพทย์โกศล  แตงอุทัย นายกสมาคมบาบ๋า-เพอรานากันจังหวัดภูเก็ต นายพรหมโชติ  ไตรเวช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกบาบ๋า-เพอรานากัน เข้าร่วม

นางอัญชลี กล่าวว่า  สาย วัฒนธรรมบาบ๋าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีความเข้มแข็ง เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ให้นำพาประเทศไทยสู่ความเจริญทางวัฒนธรรม พร้อมกันนี้ยังเตรียมผลักดันให้สมาคมบาบ๋า-เพ อรานากันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมกับภูมิภาคอื่นๆ ภายในประเทศ เพื่อสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว

ปัจจุบันทางสมาคมบาบ๋า-เพอรานากัน ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ พี่น้องบาบ๋า-ยอน ย่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องบาบ๋าเพอรานากัน ในแถบภูมิภาคเอเชีย โดยครั้งต่อไป การจัดประชุมนานาชาติ พี่น้องบาบ๋า-ยอนย่า ครั้งที่ 22 เตรียมจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 พฤศจิกายน นี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.