4 ขุนพลเพลง เจาะลึกมิติดนตรีในโลกยุคใหม่

4 ขุนพลเพลง เจาะลึกมิติดนตรีในโลกยุคใหม่

4 ขุนพลเพลง เจาะลึกมิติดนตรีในโลกยุคใหม่

วันที่ 11 กันยายน 2558 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสวนาทางวิชาการดนตรี เรื่อง ปรัชญาแนวคิดในมิติของการศึกษา การแสดงและธุรกิจดนตรีในโลกยุคใหม่ โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา และได้รับเกียรติจากคณะนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ เมธวัชร์ (เทวัญ) ทรัพย์แสนยากร ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี โก้ มิสเตอร์แซกแมน และสำราญ ทองตัน เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย อาจารย์พรพักตรา ไชยเศรษฐ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา นักดนตรี และประชาชน เข้าร่วมอย่างหนาตา ณ โรงละคร ม.ราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนา ว่า “สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการดนตรีในมิติต่างๆ เช่น การศึกษาดนตรี การแสดงดนตรี และธุรกิจดนตรี โดยใช้เวทีที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการดนตรี รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางสาขาวิชาฯ ได้เชิญนักดนตรีผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะดนตรี รวมถึงเป็นกลุ่มศิลปินที่สร้างผลงานดนตรีชั้นยอดประดับวงการเพลงเป็นจำนวนมาก และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน มาร่วมกันถ่ายทอดมุมมองที่น่าสนใจให้กับบุคลากรสายดนตรีรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในแต่ละยุคสมัย การก้าวกระโดดของโลก ทำให้ดนตรีมีพัฒนาการที่รวดเร็ว ดังนั้น การรู้เท่าทัน ร่วมกับการตั้งรับอย่างมีแบบแผนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่น่ารู้ อีกทั้งเชื่อมั่นว่า ผู้เข้าร่วมเสวนาจะสามารถนำแนวคิดที่ได้รับจากวิทยากร ไปประยุกต์สู่การจัดการด้านดนตรีในมิติต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้หลัก 3H ที่นักดนตรีทุกคนจำเป็นต้องมี คือ Head ใช้มันสมองคิดสร้างสรรค์ Heart ใช้ใจทุ่มเทมุ่งมั่น และ Hand ใช้มือบรรเลงโน้ตทุกตัวอย่างเต็มร้อย”

วันที่ 11 กันยายน 2558 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสวนาทางวิชาการดนตรี เรื่อง ปรัชญาแนวคิด...

Posted by PhuketJournal.com on Sunday, September 13, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.