คลอดแล้ว! สัญลักษณ์เรตติ้งหนังทั้ง 6 ประเภท

คลอดแล้วสัญลักษณ์เรตติ้ง ภาพยนตร์  6 ประเภท เริ่มดีเดย์ใช้วันนี้วันแรก ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเอาจริง โรงภาพยนตร์ใดฝ่าฝืนถูกจับแน่นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ วธ. ดำเนินการปรับปรุงสัญลักษณ์กำหนดประเภทของภาพยนตร์ตามที่คณะกรรมการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์แห่งชาติเสนอนั้น ขณะนี้สัญลักษณ์ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1.ภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู ใช้สัญลักษณ์หน้ายิ้มพื้นสีเขียว อักษรย่อ ส (ส่งเสริม)

2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป ใช้สัญลักษณ์รูปบ้านพื้นสีเขียว อักษรย่อ ท(ทั่วไป)

3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป สัญลักษณ์ถูกผิด พื้นสีเหลือง อักษรย่อ น 13+

4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สัญลักษณ์ถูกผิดพื้นสีเหลือง อักษรย่อ น 15+

5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สัญลักษณ์ถูกผิดพื้นสีเหลือง และอักษรย่อ น18+

และ 6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู สัญลักษณ์กากบาทผิด พื้นสีแดง อักษรย่อ ฉ 20-

ส่วนเรตที่ 7 ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ไม่มีสัญลักษณ์

นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กล่าวว่า สวช. จะเร่งขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดยขึ้นสัญลักษณ์ไว้หน้าโรง และก่อนชมภาพยนตร์ทุกครั้ง

นอกจากนี้ตนยังได้รับรายงานว่า ประชาชนส่วนหนึ่งยังสับสนว่าการเข้าชมภาพยนตร์แต่ละประเภทจะต้องตรวจบัตรประชาชน ทั้ง ที่จริงแล้วจะมีการตรวจบัตรประชาชนจะมีเฉพาะภาพยนตร์ประเภทที่ 6 และหากโรงภาพยนตร์ใดปล่อยให้ผู้เข้าชมที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าชม จะต้องถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนเรตที่ 1 ถึง 5 จะเน้นการแนะนำผู้ชมให้เลือกชมภาพยนตร์ให้ตรงกับวัยเท่านั้น

ที่มา : ไทยรัฐ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.