แถลงข่าวประกวดดนตรี “Infinite Insight Music Content Vol.1”

แถลงข่าวประกวดดนตรี “Infinite Insight Music Content Vol.1”

แถลงข่าวประกวดดนตรีเยาวชน "Infinite Insight Music Content Vol.1"

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 57 ที่อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว ภูเก็ต (ตรงข้ามโรงแรมสิริภูเก็ต) นายวิโรจน์ ทองอ่อน ผู้จัดการมอร์แกนครีเอชั่นและผู้จัดการแข่งขัน พร้อม ครูโน้ต (กัณฐรส แสงไพบูลย์) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันดนตรี เยาวชน ภายใต้ชื่อโครงการ Infinite Insight Music Contest vol.1

นายวิโรจน์ กล่าวว่า บริษัทอินฟินิท อินไซท์ จำกัด (ร้านหนังสือเดอะบุ๊คส์ ภูเก็ต) ได้เปิดให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาครบวงจร ณ อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว บนถนนเยาวราช อ.เมืองภูเก็ต โดยเป็นแหล่งรวมของหนังสือชั้นนำของประเทศ มีหนังสือทุกประเภทที่มีประโยชน์ มีห้องสมุดที่มีหนังสือหลากหลาย มีบรรยากาศที่อบอุ่นเหมาะแก่การอ่าน มีศูนย์การสอนพิเศษทั้งวิชาหลักและวิชาเสริมต่าง ๆ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่จดดรถสะดวกสบาย มีมุมสำหรับผู้สนใจและต้องการศึกษาด้านคติธรรมนำชีวิต มีห้องประชุมย่อยต่าง ๆ ตลอดจนมีห้องสำหรับฉายภาพยนตร์ 3 มิติที่ทันสมัย ร่วมกับ มอร์แกนครีเอชั่น กำหนดจัดการประกวดวงดนตรีสากลของเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ภายใต้โครงการ infinite Insight Music Contest vol.1 เพื่อเปิดโอกาสและเวทีการแสดงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีเป้าหมายของชีวิต โดยกำหนดจัดการแข่งขันทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมีนาคม – เมษายน 2557 ณ อาคารรู้สึกษา รู้สึกตัว ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. ซึ่งนับเป็นมหากาพย์การแข่งขันดนตรีเยาวชนเมืองภูเก็ต เพราะเป็นการแข่งขันที่ใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งในการแข่งขันนั้นจะมีการให้ความรู้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนที่ร่วมทำการแข่งขัน รวมถึงได้มีการเรียนเชิญคณาจารย์และผู้มีความด้านดนตรีมาเป็นผู้ให้ความรู้และเป็นคณะกรรมการการตัดสินอีกด้วย

ขณะที่ “ครูโน้ต” กัณฐรส แสงไพบูลย์ อดีตสมาชิกวงร็อคชื่อดังของเมืองไทย คาไลไดสโคป ซึ่งเป็นตัวแทนคณะกรรมการการตัดสิน กล่าวว่า เกณฑ์การตัดสินนั้นเน้นหลักสากล มีความยุติธรรม โดยเฉพาะคณะกรรมการในการตัดสินนั้น ได้เรียนเชิญผู้มีความรู้ความชำนาญด้านกนตรีสากลทั้งอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยและนักดนตรีมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์อันยาวนาน ซึ่งในการตัดสินจะมีการให้คำชี้แนะแต่ละวงเมื่อเล่นเสร็จเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2557 โดยส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว (ตรงข้ามโรงแรมสิริภูเก็ต) เลขที่ 132 ถ. เยาวราช ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000 โทรศัพท 076-510820-23 โทรสาร 076-510816 หรือที่ http://www.facebook.com/infiniteinsight.phuket หรือที่สำนักงานมอร์แกนครีเอชั่น เลขที่ 68/6 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าเจ้าฟ้า ม. 2 ต.วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000 โทร. 076-353509-10 อีเมล์ : radiophuket@gmail.com หรือที่ http://www.facebook.com/MorganPhuket ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.radiophuket.com

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.