นิทรรศการ Ideal City ณ แกเลอเรีย 346

งานแสดงนิทรรศการ “Ideal City”  24 ตุลาคม 2552 – 31 มกราคม 2553

ณ แกลเลอเรีย 346 (Galeria 346) ภูเก็ต 346, จังหวัดภูเก็ต www.phuket346.com

เนื้อหาของนิทรรศการ
แนวความคิดการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชุดนี้ มีแรงบันดาลใจมาจากสภาพสังคมปัจจุบัน อันประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งดำเนินอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนอันเป็นผลมาจากเหตุ และปัจจัยในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านเศรฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา มลภาวะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน นำเสนอแนวความคิด ผ่านภาพเมืองในมุมมองแบบ “ภาพมุมสูง” อันประกอบไปด้วย กลุ่มคน สัตว์ บ้านเรือน ตึก ถนนหนทาง และสิ่งปลูกสร้างรูปทรงต่างๆ นำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เกิดเป็น เหตุการณ์ ที่ผสมผสานกับ ความคิดฝัน จินตนาการ และทัศนคติส่วนตัว จนปรากฎขึ้นเป็นเมืองหรือมหานครในจิตนาการ

Related Post

โรงแรมในเครืออักษรา คอลเลคชั่น คว้ารางวัลชนะเลิศจาก International Travel Awards 2018

โรงแรมในเครืออักษรา คอลเลคชั่น คว้ารางวัลชนะเลิศจาก International Travel Awards 2018

นับเป็นความภาคภูมิใจและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อกลุ่มโรงแรมเครืออักษราคอลเลคชั่น โรงแรม เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.