นิทรรศการ Ideal City ณ แกเลอเรีย 346

งานแสดงนิทรรศการ “Ideal City”  24 ตุลาคม 2552 – 31 มกราคม 2553

ณ แกลเลอเรีย 346 (Galeria 346) ภูเก็ต 346, จังหวัดภูเก็ต www.phuket346.com

เนื้อหาของนิทรรศการ
แนวความคิดการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชุดนี้ มีแรงบันดาลใจมาจากสภาพสังคมปัจจุบัน อันประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งดำเนินอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนอันเป็นผลมาจากเหตุ และปัจจัยในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านเศรฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา มลภาวะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน นำเสนอแนวความคิด ผ่านภาพเมืองในมุมมองแบบ “ภาพมุมสูง” อันประกอบไปด้วย กลุ่มคน สัตว์ บ้านเรือน ตึก ถนนหนทาง และสิ่งปลูกสร้างรูปทรงต่างๆ นำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เกิดเป็น เหตุการณ์ ที่ผสมผสานกับ ความคิดฝัน จินตนาการ และทัศนคติส่วนตัว จนปรากฎขึ้นเป็นเมืองหรือมหานครในจิตนาการ

Related Post

ร้านอาหารกินจ้า เทสต์ คว้ารางวัล สุดยอดร้านอาหารประจำปี 2561 จากนิตยสารไทยแลนด์ แทตเลอร์

ร้านอาหารกินจ้า เทสต์ คว้ารางวัล สุดยอดร้านอาหารประจำปี 2561 จากนิตยสารไทยแลนด์ แทตเลอร์

เมนูแนะนำที่นักชิมไม่ควรพลาดเมื่อได้มีโอกาสมารับประทานอาหารค่ำที่ร้านกินจ้า เทสต์ ได้แก่ เซ็ตเมนูอาหารพื้นเมืองภูเก็ต

Leave a Reply