นิทรรศการ Ideal City ณ แกเลอเรีย 346

งานแสดงนิทรรศการ “Ideal City”  24 ตุลาคม 2552 – 31 มกราคม 2553

ณ แกลเลอเรีย 346 (Galeria 346) ภูเก็ต 346, จังหวัดภูเก็ต www.phuket346.com

เนื้อหาของนิทรรศการ
แนวความคิดการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชุดนี้ มีแรงบันดาลใจมาจากสภาพสังคมปัจจุบัน อันประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งดำเนินอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนอันเป็นผลมาจากเหตุ และปัจจัยในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านเศรฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา มลภาวะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน นำเสนอแนวความคิด ผ่านภาพเมืองในมุมมองแบบ “ภาพมุมสูง” อันประกอบไปด้วย กลุ่มคน สัตว์ บ้านเรือน ตึก ถนนหนทาง และสิ่งปลูกสร้างรูปทรงต่างๆ นำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เกิดเป็น เหตุการณ์ ที่ผสมผสานกับ ความคิดฝัน จินตนาการ และทัศนคติส่วนตัว จนปรากฎขึ้นเป็นเมืองหรือมหานครในจิตนาการ

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.