สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต “เเหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภูเก็ต”


ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างเอกลักษณ์ ความงดงาม เเละอารยธรรมให้เเก่สังคม เมื่อวันเวลาผ่านไปคุณค่าของสิ่งนี้กลับถูกลดทอน เเละลืมเลือนในท้ายที่สุดเเต่สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเเล้ว ศิลปะเเละวัฒนธรรมเป็นสิ่งเลอค่าที่ควรเเก่การเชิดชู จนเกิดเป็น ‘สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต’ สมบัติอันภาคภูมิของชาวภูเก็ต

สถานที่เเห่งนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยปรัชญา ‘ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาศิลปวัฒนธรรม เเละภูมิปัญญา’ เเละเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาลัยราชภัฏภูเก็ต มีหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยอนุรักษ์    ส่งเสริมเเละเผยเเพร่งานด้านวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมธรรมชาติเเละศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ เผยเเพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม ศิลปกรรมเเก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษารวบรวมข้อมูล ตลอดจนการควบคุมดูเเลสิ่งเเวดล้อมศิลปกรรมในท้องถิ่น

ด้วยวิสัยทัศน์ ‘ศึกษาอดีต เพื่อสร้างคุณค่าให้ปัจจุบัน เป็นเเหล่งเรียนรู้ของชุมชน’ ภายในอาคารเเห่งนี้จึงมีการจัดเเสดงห้องนิทรรศการจำนวนมาก ตั้งเเต่ชั้นล่างที่มีการเเสดงภาพเก่าย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ภาพอาคารเเบบชิโนโปรตุกีสห้องเรือนไทยภูเก็ตเเสดงวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต เมื่อร้อยปีมาเเล้ว เเละบ้านจำลองคนไทยเชื้อสายจีน ส่วนชั้น 2 มีห้องจำลองเเสดงถึงวิถีชิวิตชาวเหมืองภาพเหมืองเเร่ประเภทต่างๆ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ของชาวเหมือง ห้องนอนลูกสาวนายหัวภูเก็ตที่ดูเเปลกตาโดดเด่นสะดุดตา เเละที่เป็นไฮไลท์ของชั้นนี้คือ ประวัติบุคคลสำคัญในวงการเหมืองเเร่ภูเก็ต ที่เป็นต้นตระกูลของเศรษฐีตระกูลดังในปัจจุบันของภูเก็ต ชั้นบนสุด มีห้องพุทธศาสน์ เป็นห้องปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา จัดเเสดงหุ่นหลวงพ่อเเช่ม วัดฉลอง เเกะสลักจากไม้จันทร์หอม ประวัติบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ จดหมายท้าวเทพกระษัตรี หนังสือบุด ปืนใหญ่ ถ้วย ชาม เเละท้ายสุดกับวิถีชีวิตชาวเล เเสดงวิถีชีวิต พิธีกรรม เเละความเชื่อ

ท้ายที่สุดเเล้วเเม้ว่าสถานที่เเห่งนี้จะสวยงาม หรือทรงคุณค่ามากน้อยเพียงใดก็ตามเเต่หากไม่มีประชาชนตระหนักในสาระประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ ดวงไฟที่ฉายไปยังงานเเสดงทางประวัติศาสตร์ทั้งหลายในตึกสีเเสดอ่อนหลังนี้ ก็จะค่อย ๆ ดับลงไปพร้อมกับความหวังที่บุคลากรเพียงหยิบมือพยายามผลักดันให้สถานที่เเห่งนี้เป็น    เสมือนเเหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเเต่เมื่อใดที่มีผู้คนเเวะเวียนมาเยี่ยมชม เเละร่วมซึมซับเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมที่ถูกเรียงร้อยด้วยความตั้งใจ ก็เปรียบดั่งการต่อลมหายใจให้กับสิ่งที่บรรพบุรุษของเราสร้างสมมานับร้อยปี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับผู้เยี่ยมชมทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 16.00 น.เลขที่ 21 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  076-211959


View แผนที่แนะนำ สถานที่สำคัญ จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

One Comment

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.