ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม งาน ”วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์”

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม งาน ”วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์”

วันที่ 25 พ.ย.59 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผภก. พร้อมด้วยพนักงาน ทภก. ร่วมเป็นเกียรติในงาน ”วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์” พร้อมมอบเงินจำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านบางดุก โดยมีนายมาโรจน์ ทองย่น ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม งาน ”วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์”

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม งาน ”วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์”

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม งาน ”วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.