วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จัดโครงการประกวดดนตรี Just Say No

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จัดโครงการประกวดดนตรี Just Say No

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ที่ลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต มีการจัดงานประกวดร้องเพลงและดนตรีตามโครงการ Just Say No ประจำปี 2556 โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน นายจิตติ์ เอียดสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก

Just Say No เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ To Be No.1 โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยความหมายของ Just Say No คือการรู้จักการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดี โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเกราะในการป้องกันตนเอง สำหรับการจัดงานประกวดร้องเพลง และดนตรีตามโครงการ Just Say No ประจำปี 2556 เป็นความร่วมมือของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยโครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่ 17 แล้ว ทั้งนี้เพื่อต้องการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยหันมาสนใจร้องเพลง และเล่นดนตรีแทนการมั่วสุม และเสพสิ่งเสพติด และเพื่อให้เป็นคนที่กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ แสดงความสามารถตามความถนัดต่อหน้าชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสม ที่สำคัญเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการร่วมกันสดงออกตามคำขวัญที่ว่า “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.