ข่าวเด่น

more
“วีรภัทร คันธะ” เมื่อคนไทยสร้างปรากฎการณ์ความสำเร็จในมาเลเซีย

นอกจากนี้ก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ด้วยการเป็นวิทยากรให้กับเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยที่กำลังสับสนในตัวเองอยู่
อมารี ภูเก็ต ฉลองเทศกาลสงกรานต์รับวันปีใหม่ไทย

อีกทั้งจัดกิจกรรมพิเศษโดยการเปิดตลาดขนาดย่อมเพื่อให้พนักงานนำสินค้าและอาหารมาจำหน่าย รายได้ส่วนหนึ่งได้นำไปบริจาคสมทบกองทุนของโรงแรมสำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง

more

ธุรกิจ

more

สิ่งแวดล้อม

more

งานราชการ

more

ไลฟ์สไตล์

more

กีฬา

more

การศึกษา

more
ราชภัฏภูเก็ต ประชุมเครือข่าย ARIT ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม 4.0

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่องเที่ยว

more