ข่าวเด่น

more
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดชายฝั่งทะเลสากล

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งทะเลสากล
อังสนาลากูนาภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักด้วยโปรโมชั่นอาหารเจและที่พัก

ในวันที่ 8 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีภูเก็ตดั้งเดิม “เทศกาลกินเจ”

ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง

more

ธุรกิจ

more

สิ่งแวดล้อม

more

งานราชการ

more

ไลฟ์สไตล์

more

กีฬา

more

การศึกษา

more
นายกสมใจชมการทำงานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ณ ศูนย์ CIC ภูเก็ต

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ CIC ภูเก็ต สะพานหิน พร้อมร่วมพูดคุยและให้ความสนใจในนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยมุ่งหวังส่งเสริมและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ สู่เยาวชนในภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรนครภูเก็ต เดินทางมาเยี่ยมชมการอบรมให้ความรู้ในโครงการ Innovation…
โรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2018

วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ท่องเที่ยว

more