Breaking News

ข่าวเด่น

more
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี  เปิดศูนย์เตรียมอาชีวะด้านการโรงแรมและการบริการและด้านการเกษตร  ณ โรงเรียนเยาววิทย์

เปิดตัวต้นแบบศูนย์เตรียมอาชีวะโรงเรียนแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมงานทั้งหมด จำนวน 350 ท่าน
สิงห์ภูเก็ตโอเพ่น ครั้งที่ 1 ได้ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ตเป็นสนามแข่ง

จังหวัดภูเก็ตและสนามกอล์ฟลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ สิงห์ภูเก็ตโอเพ่น 2017

ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง

more

ธุรกิจ

more

สิ่งแวดล้อม

more

งานราชการ

more

ไลฟ์สไตล์

more

กีฬา

more

การศึกษา

more
ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงาน

เมื่อเช้าวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาปี 2560

ท่องเที่ยว

more