8:50 am - Tuesday September 27, 2016

วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

วัดลัฏฐิวนาราม  ตั้งอยู่เลขที่ 53 บ้านโคกโตนด ถนนเจ้าฟ้า หมู่ที่ 8  ตำบลฉลอง  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 20 ไร่ อาณาเขต  ทิศเหนือ  ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดต่อกับที่นาชาวบ้าน  ทิศใต้ติดต่อกับคูน้ำ

พื้นที่ ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำ  สภาพแวดล้อมเป็นที่นา  ถนนและคูน้ำ  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 17 เมตร สร้าง พ.ศ. 2500   ศาลาการเปรียญกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สร้าง พ.ศ.2480  เป็นอาคารไม้สองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้  หอสวดมนต์กว้าง 11 เมตร  ยาว  15 เมตร  สร้าง พ.ศ.2482  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  กุฎีสงฆ์จำนวน 4 หลัง  ส่วนมากเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  นอกจากนี้มีศาลาบำเพ็ญกุศลและฌาปนสถาน  สำหรับปูชนียวัตถุมี  พระประธานในอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500  พระประธานที่ศาลาการเปรียญมีผู้ถวายไว้เมื่อ พ.ศ.  2510

วัดลัฏฐิวนาราม นับเป็นวัดโบราณสถานสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2301 ต่อมาได้โยกย้ายเสนาสนะไปสร้างวัดใหม่ขึ้นมาชื่อ “วัดไชยธาราราม” หรือ “วัดฉลอง”  ทำให้ที่วัดเดิมต้องกลายสภาพเป็นวัดร้างชั่วระยะเวลาหนึ่ง  ชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นว่า “โคกวัด” ได้ใช้เป็นป่าช้าเป็นที่รกร้างป่าไม้หนาแน่น  ครั้นถึงปี พ.ศ.2446  มีพระธุดงค์มาปักกลด  ชาวบ้านเลื่อมใสจึงได้สร้างเสนาสนะถวาย  และได้บูรณะพัฒนาขึ้นเป็นหลักฐานมั่นคงตามลำดับ  จนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี  พ.ศ. 2507  วัดลัฏฐิวนารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500  ในด้านการศึกษาทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2500  และได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในวัด  นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดไว้บริการประชาชนอีกด้วย


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger mapFiled in: Features, ท่องเที่ยว


Facebook Comment

2 Responses to “วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)”

 1. สรศักดิ์
  November 11, 2010 at 11:07 am #

  ได้ข่าวจะมีการบวชในเดือนธันวาคม นี้ ไม่ทราบมีข้อมูลและรายลุะเิอียดแจงบ้างไหมครับ
  อย่างไรก็ขอโมทนาบุญกับผู้ที่จะเข้าอุปสมบทด้วยครับ

 2. เชฐตวัน สิงหากัน
  November 13, 2011 at 2:29 pm #

  รัก ผอ นรงณ์ เพชรกุณ

Leave a Reply

 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2016 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750