1:38 am - Friday September 30, 2016

สพท.จัดมหกรรมวิชาการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2552 1-3 ตุลาคมนี้

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 1 ต.ค. 52 ที่สนามชัย จังหวัดภูเก็ต นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2552 โดยมีนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  นายถนัด  ขวัญนิมิตร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

นายถนัด  กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2552 จัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะวิชาการให้นักเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการหาตัวแทนนักเรียนจังหวัดภูเก็ตไปแข่งขันมหกรรมวิชาการ ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนธันวาคม 2552 รวมถึงเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งชุมชนและผู้นำท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาในจังหวัด ภูเก็ตและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้มีการประกวดการแข่งขันของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งการจัดนิทรรศการ การแสดงของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-3 ตุลาคม 2552  ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดง ณ สนามชัยแล้ว ยังมีการจัดแสดงตามโรงเรียนต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนพิบูลสวัสดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยFiled in: การศึกษา


Facebook Comment

One Response to “สพท.จัดมหกรรมวิชาการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2552 1-3 ตุลาคมนี้”

  1. sriwit
    October 3, 2009 at 1:03 am #

    วันนี้(2 ตค)ไปร่วมด้วยเพราะลูกไปแข่งด้วยวิทยาศาสตร์ ป1 โดนย้ายห้อง จาก 2/6 ไปเป็น 1/1 ยืนยันได้ว่ามีความบกพร่องในการเตรียมการ ผู้ปกครอง ครู ต้องไปช่วยกันจัดโต๊ะสอบ ที่สำคัญครูคุมสอบตรวจข้อสอบผิด ขอดูก็ไม่ได้

Leave a Reply

 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2016 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750