4:11 am - Monday November 30, 2015Tag Archives: เทศบาลตำบลวิชิต

ทต.วิชิต สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

ทต.วิชิต สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต
ร้านค้า 0 บาท

ร้านค้า 0 บาท ทต.วิชิต

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดร้านค้า 0 บาท ในโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิ

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว สึนามิ

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิ บทเรียนจากเหตุการ์ณแผ่นดินไหว...
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เรารักคลองมุดง

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เรารักคลองมุดง

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒ์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
เทศบาลตำบลวิชิตคัพ ครั้งที่ 15

เทศบาลตำบลวิชิตคัพ ครั้งที่ 15

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ เทศบาลตำบลวิชิตคัพ ครั้งที่ 15

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ เทศบาลตำบลวิชิตคัพ ครั้งที่ 15

เทศบาลตำบลวิชิตนำโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชต กำหนดจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาพายเรือแคนู ประจำปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ณ คลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาพายเรือแคนู กับ ทต.วิชิต

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาพายเรือแคนู ประจำปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ณ...
โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ประจำปี 2558

ฝึกอบรมอาชีพในชุมชน กับ ทต.วิชิต

นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ
โครงการปิดเทอมเสริมทักษะ ประจำปี 2558 กับ ทต.วิชิต

โครงการปิดเทอมเสริมทักษะ ประจำปี 2558 กับ ทต.วิชิต

โครงการปิดเทอมเสริมทักษะ ประจำปี 2558 กับ ทต.วิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต...
กิจกรรม ทต.วิชิต เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558

กิจกรรม ทต.วิชิต เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการวันเทศบาล
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุและประชาชนชาวตำบลวิชิต ร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี...
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลวิชิต...
เทศบาลตำบลวิชิต เปิดงานวิชิตเมืองอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลวิชิต เปิดงานวิชิตเมืองอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 9

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
โครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนตำบลวิชิต

โครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ตำบลวิชิต

โครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนตำบลวิชิต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต...
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2015 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750