5:58 am - Monday May 30, 2016Tag Archives: เทศบาลตำบลวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิตพร้อมเปิดให้บริการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลวิชิตพร้อมเปิดให้บริการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมคณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลวิชิตเปิดศูนย์บูรณาการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ทต.วิชิต เปิดศูนย์การศึกษาปฐมวัย และอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เทศบาลตำบลวิชิตเปิดศูนย์บูรณาการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลวิชิต 12...
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด “สีสันวันลอยกระทง” ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท

ตำบลวิชิต ขอเชิญประกวดภาพถ่าย สีสันวันลอยกระทง

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด “สีสันวันลอยกระทง” ชิงเงินรางวัลกว่า...
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนบรรจุใหม่ ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำนวน 199 นาย

ตำรวจ 199 นาย บรรจุใหม่ ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนบรรจุใหม่ ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำนวน 199 นาย นายกรีฑา...
ทต.วิชิต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

ทต.วิชิต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี-นครินทราบรมราชชนนี...
เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก มอบวัตถุดิบปรุงอาหารเจ

ทต.วิชิต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก มอบวัตถุดิบปรุงอาหารเจ

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก มอบวัตถุดิบปรุงอาหารเจ เทศบาลตำบลวิชิต...
เทศบาลตำบลวิชิตมองเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ให้แก่ชุมชนในตำบลวิชิต

ทต.วิชิต มอบเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ ให้แก่ชุมชนใน ตำบลวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิตมอบเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ให้แก่ชุมชนในตำบลวิชิต เทศบาลตำบลวิชิต...
เทศบาลตำบลวิชิตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

เทศบาลตำบลวิชิตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วย นายวิเศษ สบายจิตร
เทศบาลตำบลวิชิตมอบรถตรวจการณ์ให้กับสถานีตำรวจภูธรวิชิต

ทต.วิชิต มอบรถตรวจการณ์ให้กับสถานีตำรวจภูธรวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิตมอบรถตรวจการณ์ให้กับสถานีตำรวจภูธรวิชิต เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายกรีฑา...
เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

ทต.วิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมแข่งขัน Vichit Bicycle Cup “ปั่นเพื่อแม่ พิชิตจุดชมวิวเขาขาด”

Vichit Bicycle Cup ปั่นเพื่อแม่ พิชิตจุดชมวิวเขาขาด

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมแข่งขัน Vichit Bicycle Cup “ปั่นเพื่อแม่ พิชิตจุดชมวิวเขาขาด” เมื่อวันที่ 30...
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทิดไท้องค์ราชินี

ทต.วิชิต จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทิดไท้องค์ราชินี

เทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
ทต.วิชิต สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

ทต.วิชิต สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต
ร้านค้า 0 บาท

ร้านค้า 0 บาท ทต.วิชิต

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดร้านค้า 0 บาท ในโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2016 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750