9:38 am - Thursday August 25, 2016



Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน “หลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร” (Phuket Junior Master Chef 2016)”

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากจากสถาบันพระปกเกล้าศึกษาดูงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต

สถาบันพระปกเกล้าศึกษาดูงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร...
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างความรักสามัคคีและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์...
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ณ ร.ร.บ้านพรุจำปา ต.เทพกระษัตรี

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีระ...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี” เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม วัน Big Day

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม วัน Big Day

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ที่ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบริษัทเจดีพูลส์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.30 น. นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ...
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์...
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์...
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต นายจำเริญ...
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2016 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750