10:18 am - Wednesday October 29, 2014Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

Phuket Jobs Fair 2014

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันนัดพบแรงงาน “Phuket Jobs Fair”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมมือมณฑลหนิงเซี่ย เสริมสัมพันธ์ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม

อบจ.ภูเก็ต ร่วมมือมณฑลหนิงเซี่ย เสริมสัมพันธ์ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสุรชัย...
ภูเก็ตเปิดงาน “ฮิจเราะห์ศักราช 1436” การเปลี่ยนแปลงสู่มนุษยชาติ

ภูเก็ตเปิดงาน “ฮิจเราะห์ศักราช 1436” การเปลี่ยนแปลงสู่มนุษยชาติ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 20.00 น. ที่เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนนักกีฬาคัดเลือกรายการเยาวชนแห่งชาติ

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนนักกีฬาคัดเลือกรายการเยาวชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์...

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการสวัสดิการชุมชน ต.เกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
สปช.ภูเก็ต เข้าพบหารืิอนายก อบจ.ภูเก็ต

สปช.ภูเก็ต เข้าพบหารืิอนายก อบจ.ภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (16 ต.ค.) ที่ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต จัดสรรงบ 29 ล้าน ติดเพิ่ม CCTV ทั่วเกาะ

อบจ.ภูเก็ต จัดสรรงบ 29 ล้าน ติดเพิ่ม CCTV ทั่วเกาะ

วันที่ 15 ต.ค.57 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
ภูเก็ตจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติ ในเทศกาลถือศีลกินผัก 2557

ภูเก็ตจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติ ในเทศกาลถือศีลกินผัก 2557

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต...
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบข้าวสารและน้ำมันพืชให้แก่ศาลเจ้า

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบข้าวสารและน้ำมันพืชให้แก่ศาลเจ้า

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
จัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ตำบลสาคู

จัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ตำบลสาคู

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน...
อบจ.ภูเก็ต อบรมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่เยาวชน

อบจ.ภูเก็ต อบรมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต แนะแนวนักเรียนเตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

อบจ.ภูเก็ต แนะแนวนักเรียนเตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2014 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750