10:21 am - Monday October 20, 2014Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนนักกีฬาคัดเลือกรายการเยาวชนแห่งชาติ

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนนักกีฬาคัดเลือกรายการเยาวชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์...

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการสวัสดิการชุมชน ต.เกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
สปช.ภูเก็ต เข้าพบหารืิอนายก อบจ.ภูเก็ต

สปช.ภูเก็ต เข้าพบหารืิอนายก อบจ.ภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (16 ต.ค.) ที่ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต จัดสรรงบ 29 ล้าน ติดเพิ่ม CCTV ทั่วเกาะ

อบจ.ภูเก็ต จัดสรรงบ 29 ล้าน ติดเพิ่ม CCTV ทั่วเกาะ

วันที่ 15 ต.ค.57 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
ภูเก็ตจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติ ในเทศกาลถือศีลกินผัก 2557

ภูเก็ตจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติ ในเทศกาลถือศีลกินผัก 2557

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต...
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบข้าวสารและน้ำมันพืชให้แก่ศาลเจ้า

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบข้าวสารและน้ำมันพืชให้แก่ศาลเจ้า

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
จัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ตำบลสาคู

จัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ตำบลสาคู

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน...
อบจ.ภูเก็ต อบรมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่เยาวชน

อบจ.ภูเก็ต อบรมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต แนะแนวนักเรียนเตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

อบจ.ภูเก็ต แนะแนวนักเรียนเตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
นายกฯไพบูลย์ รับคำท้าไอซ์บัคเก็ต บริจาคช่วยกาชาด 50,000 บาท

นายกฯไพบูลย์ รับคำท้าไอซ์บัคเก็ต บริจาคช่วยกาชาด 50,000 บาท

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกอบจ.ภูเก็ต มอบเงินส่วนตัวจำนวน...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Show & Share Line Dance

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Show & Share Line Dance

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2557

อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2557

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 19.30 น. ที่ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ...
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2014 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750