7:08 pm - Sunday May 17, 2015Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ สนามชัย

เตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ สนามชัย

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ สนามชัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00...
อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลหญ้าเทียมแบบมีหลังคา ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

บริหารจัดการสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลหญ้าเทียมแบบมีหลังคา ร.ร.วัดเทพกระษัตรี เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) “ความปลอดภัยคือหัวใจของนักท่องเที่ยว”

ประชุมจัดทำร่าง MOU ความปลอดภัยคือหัวใจของนักท่องเที่ยว

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) “ความปลอดภัยคือหัวใจของนักท่องเที่ยว” เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการ Phuket Junior Master Chef 2015

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการ Phuket Junior Master Chef 2015

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการ Phuket Junior Master Chef 2015 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ
อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558” เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการฝึกอบรมสร้างสุขภาพแบบบูรณาการด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

ฝึกอบรมสร้างสุขภาพ ด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการฝึกอบรมสร้างสุขภาพแบบบูรณาการด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร และวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมือง

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร และวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมือง เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายสมณ์ศักดิ์...
เปิดให้บริการแล้ว สนามฟุตซอลหญ้าเทียม แบบมีหลังคา อบจ.ภูเก็ต ณ ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

เปิดให้บริการ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

เปิดให้บริการแล้ว สนามฟุตซอลหญ้าเทียม แบบมีหลังคา อบจ.ภูเก็ต ณ ร.ร.วัดเทพกระษัตรี เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่...
กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก

อบจ.ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรแก่เยาวชน โครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน

อบจ.ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก”...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม คกก. รักษาความสงบเรียบร้อย จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 4...
สวัสดิการถ้วนหน้า สู่สภาพลเมืองคนภูเก็ต

สวัสดิการถ้วนหน้า สู่สภาพลเมืองคนภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนภูเก็ต ปี 2558 “จากสวัสดิการถ้วนหน้า...
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2015 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750