7:19 pm - Thursday November 26, 2015Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือข้อราชการระหว่างจังหวัด

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือข้อราชการระหว่างจังหวัด

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ บริเวณริมคลองท่าจีน และลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อวางแผนพัฒนาเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยว

อบจ.ภูเก็ต ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ บริเวณริมคลองท่าจีน

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ บริเวณริมคลองท่าจีน และลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของ จ.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร CCTV จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของ...
อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำถนนลาดยาง บริเวณศาลเจ้าท่าเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำถนนลาดยาง บริเวณศาลเจ้าท่าเรือ

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำถนนลาดยาง บริเวณศาลเจ้าท่าเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมความเป็นเลิศ แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลดีเลิศ

อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลการบริหารที่ดี ประจำปี 58 ด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลดีเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี...
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.แพร่

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.แพร่

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.แพร่ เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง “บทบาทของสภาท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น” เมื่อวันที่...
ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ จัดแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 58

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 เมื่อวันที่...
ร.ร.เมืองถลาง คว้าแชมป์ ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2558

ร.ร.เมืองถลาง คว้าแชมป์ ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2558

ร.ร.เมืองถลาง คว้าแชมป์ ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา...
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต พัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show & Share Line Dance “ภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2558”

ภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show & Share Line Dance “ภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2558” เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความรักสามัคคี

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความรักสามัคคี เมื่อวันที่...
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2015 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750