3:40 pm - Monday April 20, 2015Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 20.30 น. ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุ

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันผู้สูงอายุ ภูเก็ต ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่...
ศิลปินน้อย รุ่นที่ 9

อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตร โครงการ ศิลปินน้อย รุ่นที่ 9

อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “ศิลปินน้อย รุ่นที่ 9” เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศ “โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต”

โครงการอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศ “โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต” เมื่อวันที่...
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จ.ภูเก็ต”

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการพัฒนาผู้นำในงานสุขภาพภาคประชาชน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ...
พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร ณ วัดกิตติสังฆาราม

ฝึกอบรม พระภิกษุสามเณร วัดกิตติสังฆาราม

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบรรพชาและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ปวงราษฎร์ภูเก็ต รวมใจภักดิ์ สยามรัฐราชกุมารี

ปวงราษฎร์ภูเก็ต รวมใจภักดิ์ สยามรัฐราชกุมารี

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงาน “ปวงราษฎร์ภูเก็ต รวมใจภักดิ์ สยามรัฐราชกุมารี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
สัมมนาประชาคม กำหนดทิศทางการพัฒนา

อบจ. ภูเก็ต สัมมนา กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร

อบจ. ภูเก็ต สัมมนาประชาคม กำหนดทิศทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต...
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดใต้

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
พัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

พัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 เมษายน...
60 ครัวเรือนแห่งความดี

60 ครัวเรือนแห่งความดี

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถเข็น และรอกสำหรับออกกำลังกาย ตามโครงการ “60 ครัวเรือนแห่งความดี พัฒนาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”...
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า...
ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2015 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750