12:05 pm - Wednesday April 1, 2015Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า...
ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม...
ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์สานฝันเด็กน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

สายสัมพันธ์สานฝันเด็กน้อย ณ ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ

ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์สานฝันเด็กน้อย ประจำปีการศึกษา...
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE”

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร ค่ายเยาวชนเพื่อการให้

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดงานศิษย์เก่า ร.ร.บ้านนาบอน ประจำปี 2558 เพื่อจัดหาทุนสมทบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

งานศิษย์เก่า ร.ร.บ้านนาบอน ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดงานศิษย์เก่า ร.ร.บ้านนาบอน ประจำปี 2558 เพื่อจัดหาทุนสมทบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมโครงการสืบสานวิถีประมงพื้นบ้าน “บางเทาไนท์ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 22”

บางเทาไนท์ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 22

อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมโครงการสืบสานวิถีประมงพื้นบ้าน “บางเทาไนท์ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE”

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 08.00...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา...
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558 เมื่อเวลา...
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม

อบจ.ภูเก็ต เก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนสำเร็จการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมมุ่งมั่น สู่ฝัน ปีการศึกษา 2557

ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2557

ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนสำเร็จการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมมุ่งมั่น...
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี

อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์...
ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2557

ร.ร. วันครู 2502 จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 57

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม...
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2015 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750