8:32 am - Sunday July 31, 2016Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์...
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต นายจำเริญ...
โครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559

โครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559

นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต หารือการบริหารจัดการพื้นที่ร้านค้า ความพร้อมของประตูเมืองภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต หารือการบริหารจัดการพื้นที่ร้านค้า ความพร้อมของประตูเมืองภูเก็ต

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต จัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2559”

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2559”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 20.30 น. นายบำรุง สำเภารัตน์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี...
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2559

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการรถขนส่งประจำทาง ครั้งที่ 1/2559

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการรถขนส่งประจำทาง ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ห้องเล็ก)...
อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก” เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต ให้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อ.กะทู้

อบจ.ภูเก็ต ให้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อ.กะทู้

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อำเภอกะทู้ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2559

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม “หอทะเบียนที่ดิน ‘2559” สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต...
IMG_5811

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร การจัดการงานครัวและสุขอนามัยของครัวในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม โรงแรมสุโขสปารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต...
2

อบจ.ภูเก็ต รับเงินบริจาคให้กับผู้ป่วย รพ.อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2016 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750