1:56 pm - Saturday October 1, 2016Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูบุคคลสิ่งแวดล้อม

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายมนู...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบของชุมชนบ้านดอน ณ วัดเทพกระษัตรี

อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบของชุมชนบ้านดอน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 นายสัญญา ศรีเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบของชุมชนชาวบ้านดอน...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมเรือยอช์ต จ.ภูเก็ต

ประชุมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมเรือยอช์ต จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ควบคุมเรือยอช์ต ท่าเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะ เพื่อพบปะประชาชนชาว จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อพบปะประชาชนชาว จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเรือเอก...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต อย่างเป็นทางการ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.09 น. ที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2559

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559”

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show & Share Line Dance 59

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล...
ร.ร.เมืองถลาง คว้าแชมป์ ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2559

ร.ร.เมืองถลาง คว้าแชมป์ ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ประจำปี 2559

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน จ.ภูเก็ต หัวข้อ “การพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จ.ภูเก็ต”

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมประตูเมืองภูเก็ต ตำบลท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 2 ปี 2559

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2016 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750