4:07 pm - Tuesday April 22, 2014Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

อบจ.ภูเก็ต ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี...
ภูเก็ตจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557

ภูเก็ตจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันนี้ (8 เมษายน 2557) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดเก็ตโฮ่

อบจ.ภูเก็ต บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดเก็ตโฮ่

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
นายก อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการศึกษา

นายก อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการศึกษา

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เข้ารับรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดนาคาราม

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดนาคาราม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ที่วัดนาคาราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายชวลิต...
ภูเก็ตเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้

ภูเก็ตเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 57 นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี รุ่นที่ 1 ปี 2557

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี รุ่นที่ 1 ปี 2557

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรม “โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 7”

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรม “โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 7”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ...
อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ตำบลเชิงทะเล

อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ตำบลเชิงทะเล

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน...
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก”

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
ภูเก็ตเปิดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2557

ภูเก็ตเปิดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 19.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี...
อบจ.ภูเก็ต เปิดงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายป่าคลอก

อบจ.ภูเก็ต เปิดงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายป่าคลอก

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์...
อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสตรีสากล ปี 2557

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสตรีสากล ปี 2557

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 18.30 น. ที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต...
 

Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2014 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750