7:59 am - Monday May 30, 2016Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

IMG_2675

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
IMG_2759

รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต...
อบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ประจำปี 2559 ครั้งที่ 21

อบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ประจำปี 2559 ครั้งที่ 21

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต อาจารย์อนันต์ วันแอเลาะ
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการสานฝันเยาวชนภูเก็ต กิจกรรมค่ายเติมฝัน ครั้งที่ 11

โครงการสานฝันเยาวชนภูเก็ต กิจกรรมค่ายเติมฝัน ครั้งที่ 11

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการสานฝันเยาวชนภูเก็ต กิจกรรมค่ายเติมฝัน ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายพระมาลาเนื่องในวันอาภากร

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายพระมาลาเนื่องในวันอาภากร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่บริเวณหาดสุรินทร์

เตรียมความพร้อมจัดงานประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาด

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม จัดงานเปิดหาดเทิดพระเกียรติ หาดสุรินทร์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม จัดงานเปิดหาดเทิดพระเกียรติ หาดสุรินทร์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเปิดหาดเทิดพระเกียรติอุทยานราชภักดิ์ หาดสุรินทร์ เมื่อวันที่...
สวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ อบจ.ภูเก็ต

สวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ อบจ.ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะ เป็นสวนสุขภาพ...
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต

ให้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จ.ภูเก็ต (เมืองใหม่) เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จ.ภูเก็ต (เมืองใหม่) เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 4 พฤศภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด

อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด

อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด เมื่อวันที่ 28...
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. ที่สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน)
โครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

โครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เมื่อวันที่...
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2016 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750