11:25 am - Thursday July 30, 2015Tag Archives: อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 4 ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 36 ต.กมลา

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 4

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 4 ณ...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพร 12 สิงหา มหาราชินี

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพร 12 สิงหา มหาราชินี

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพร 12 สิงหา มหาราชินี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย...
แข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10

แข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่...
รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน 21-25 ก.ค.58

รณรงค์ รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน 21-25 ก.ค.58

อบจ.ภูเก็ต ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน 21-25 ก.ค.58 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม...
อาสาสมัคร LIFE GUARD

อบจ.ภูเก็ต ฝึกอบรม อาสาสมัคร LIFE GUARD

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมในยางบีช รีสอร์ท หาดในยาง อำเภอถลาง...
อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ บริเวณสนามชัย

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณสนามชัย

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ บริเวณสนามชัย เมื่อวันที่...
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมใน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมใน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานประกวดแพะ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานประกวดแพะ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรู้รักษ์เงินแผ่นดิน

เดินรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รู้รักษ์เงินแผ่นดิน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรู้รักษ์เงินแผ่นดิน เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ สนามชัย วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.นี้

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ สนามชัย วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา สามกอง

อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน

อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา สามกอง เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2558 “7,000 ล้านฝัน 7,000 ล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก” ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านดอน (ร.ร.วัดเทพกระษัตรี)

7,000 ล้านฝัน 7,000 ล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก

อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2558 “7,000 ล้านฝัน 7,000 ล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก”...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมจัดค่ายเติมฝัน เพื่อสานฝันเยาวชน จ.ภูเก็ต ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมจัดค่ายเติมฝัน เพื่อสานฝันเยาวชน

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมจัดค่ายเติมฝัน เพื่อสานฝันเยาวชน จ.ภูเก็ต ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่...
อบจ.ภูเก็ต จัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2558

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 20.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี
 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2015 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750