11:58 am - Thursday September 29, 2016

เปิดสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 28 เม.ย. 53 นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต มี นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายศิริพัฒ พัฒกุล นายอำเภอกะทู้

นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต รวมทั้งเด็ก และเยาวชน จากชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดภูเก็ตและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 50 พรรษา (ศูนย์ความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดภูเก็ต นับเป็นปีที่ 8 แล้วนั้น โดยคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมกันดำเนินงานฯ

เพื่อให้สำนักงานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ใช้เป็นนวัตกรรมสำหรับจังหวัดภูเก็ตต้นแบบ TO BE NUMBER ONE ระดับทองรักษามาตรฐานปีที่ 1 ในการประกวดรอบพื้นที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เพื่อเก็บคะแนน 50 คะแนน ในการพิจารณาจังหวัดต้นแบบระดับทองร่วมกับคู่แข่งอีก 2 จังหวัดในประเทศไทย คือจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดยโสธร เพื่อเข้าแข่งขันชิงรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทจังหวัดต้นแบบระดับทอง รักษามาตรฐานปีที่ 1 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

ทางสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ตจึงได้กำหนดวันเปิดทำการของสำนักงานฯ อย่างเป็นทางการเพื่อให้พร้อมสำหรับการลงตรวจเพื่อเก็บคะแนนของคณะกรรมการฯ รอบพื้นที่ ณ จังหวัดภูเก็ตFiled in: งานราชการ


Facebook Comment

No comments yet.

Leave a Reply

 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2016 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750