1:54 am - Wednesday September 28, 2016

‘สนง.พัฒนาชุมชน – ธ.ออมสิน’ เสริมความรู้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

ภเก็ตเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2553 ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  นายนฤนาท  สุภัทรประทีป  นายอำเภอเมืองถลาง เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกองทุนหมู่บ้าน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยมี นางสาวพเยาว์  ประทีปไพศาลกุล  พัฒนาการอำเภอถลาง  นายสำราญ  คงนาม ผู้นำชุมชนบ้านบางโรง และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกองทุนหมู่บ้าน “เพื่อนช่วยเพื่อน”ครั้งนี้  จัด โดยธนาคารออมสินสาขาถลาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานกองทุนระหว่างธนาคาร ออมสินและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุนหมู่บ้านทั้ง 46 กองทุนในเขตอำเภอถลาง  และเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการกองทุนที่ดี เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 คน

นายนฤนาท กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ  มุ่งให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่จัดสรรเงินทุนให้หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท  โดยมุ่งเน้นการลดรายจ่ายภาคประชาชน ให้โอกาสประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีโอกาสร่วมคิดร่วมทำ เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งนำไปสู่การพึ่งตนเอง โดยให้สมาชิกเลือกคณะกรรมการกองทุนมาดำเนินการบริหารจัดการกองทุนกันเอง และเมื่อสิ้นสุดการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว ข้อยุติที่ได้จะอำนวยประโยชน์ให้กับการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้านต่อไปFiled in: งานราชการ


Facebook Comment

3 Responses to “‘สนง.พัฒนาชุมชน – ธ.ออมสิน’ เสริมความรู้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน”

 1. แมวน้ำ
  October 29, 2010 at 9:55 pm #

  วันนี้ 29 ต.ค. 2553 เวลา ประมาณ13.30 น.ณ.เกาะนาคา ผู้ใหญ่บ้าน(บ๊อง) ผู้ใหญ่หมู่ 6 และประธานเครือข่าย(บ้า)ประชุม ชาวบ้านเกาะนาคา ประมาณ 18 คน เพ่ือเลือกกรรมการหมู่บ้าน และกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน มีสมาชิกมาประชุมไม่ถึง 10 คน แต่ก็เลือกกันเฉยแม้จะมีกรรมการคนปัจจุบันค้านแล้วก็ตาม แล้วก็ตั้งต้วเองเป็นประธานเสียด้วย ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นประธานเครือข่ายก็เห็นด้วยเป็นปี่เป็นขุ่ย หารู้หรือไม่ว่าระเบียบกองทุนเขามีไว้ทำไม (ชอบใส่เกือกลาก) อย่างนี้แหละเขา(ผม) ว่าผู้ใหญ่บ๊อง ประธานเครือข่ายบ้า ไหม่ละพี่น้อง

 2. ควาย
  November 2, 2010 at 4:02 pm #

  ให้เดือนเท่าไหร่

 3. ควาย
  November 2, 2010 at 4:03 pm #

  4000 ค่าอ่ะไร
  /เดือนเหรอ

Leave a Reply

 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2016 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750