8:53 am - Monday September 26, 2016

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต

Phuketindex “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต เปิดให้บริการในจังหวัดภูเก็ตมาสักระยะหนึ่งแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงเกิดคำถามว่าุถึงที่มาที่ไปของธนาคารแห่งนี้ ว่ามีความแตกต่างจากธนาคารอื่นๆเช่นไรบ้าง และการดำเนินงานของธนาคารสอดคล้องอย่างไรกับหลักคำสอนศาสนาอิสลาม รวมไปถึงหากไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามจะสามารถไปใช้บริการธนาคารแห่งนี้ได้หรือไม่ เชิญหาคำตอบร่วมกันจากข้อมูลดังต่อไปนี้ได้เลยครับ”

ความหมายสัญลักษณ์โลโก้ธนาคาร สีหลักของสัญลักษณ์คือสีเหลืองทอง หมายถึง พลังแห่งแสงสว่างของศาสนาอิสลามที่ให้ความสว่างไสว แก่ผู้คนทุกชาติศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน และสีเขียว อันหมายถึงความเจริญงอกงามอย่างมั่นคง รุ่งโรจน์ สดใส

องค์ประกอบหลักของสัญลักษณ์ของธนาคารอิสลามฯ ประกอบด้วย “อลีฟ” อักษรภาษาอาหรับ ตัวแรกในการสะกดคำว่า “อิสลาม” หรือมองในอีกนัยหนึ่งคือ อักษร “ไอ” ในคำภาษาอังกฤษว่า “Islamic” ซึ่งตวัดเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว และดาวสีเหลืองทอง อยู่บนพื้นสีเขียว ให้ความหมายถึงความเป็นผู้นำ ที่ก้าวหน้ายั่งยืน และด้วยสีเหลืองทองสื่อถึงพลังแห่งความสว่างไสว เคียงคู่กับดวงดาวเสมือนการเกื้อกูล โอบอุ้มซึ่งกันและกัน พร้อมรวมใจสามัคคีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรของเราสู่ความมั่นคงและความสำเร็จตลอดกาล

สำหรับธนาคารอิสลามฯ สาขาภูเก็ต ได้เปิดให้บริการเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ ทั่วๆไป ทั้งด้านการรับฝากเงิน บริการสินเชื่อ บริการธุรกรรมอื่นๆ แต่มีความแตกต่างกันคือ ธนาคารจะใช้ระบบการเงินและหลักการของศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการเป็นทางเลือกใหม่ของการออมเงิน การทำการค้า การลงทุนที่ปราศจากดอกเบี้ย สำหรับประชาชนทั่วโดยไม่จำกัดศาสนา ซึ่งการเปิดบริการธุรกรรมทางการเงินก็จะมีการบริการด้านการเงิน โดยเป็นเงินฝากภายใต้หลักมุดอรอบะฮ์

เป็นเงินฝากที่ผู้ฝากมอบเงินให้ธนาคารนำไปบริหารและนาคารจะแบ่งกำไร จากผลประกอบการให้กับผู้ฝากตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันโดยมีบัญชีเงินฝากให้เลือก คือ บัญชีมุดอรอบะฮ์ บัญชีมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี บัญชีอัลอะมีน บัญชีอัลฮัจญ์ และเงินฝากภายใต้หลักวะดีอะฮ์ ซึ่งเป็นเงินฝากที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกในการบริการทางการเงินในสมุดคู่ ฝาก บัตร ATM และเช็ค ขึ้นอยู่กับบัญชีแต่ละประเภทเช่น บัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ บัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์ บัญชีสัจจวัฏวะดีอะฮ์

‘หลักมุดอรอบะฮ์’ หมายถึง การนำเงินฝากที่ผู้ฝากมอบเงินให้ธนาคารไปบริหาร และธนาคารจะแบ่งกำไรจากผลประกอบการให้กับผู้ฝาก  ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ กล่าวคือ เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการ กำไร-ขาดทุนร่วมกัน และดำเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารดำเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 5-7 ถ.เยาวราช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โทร. 076-214053Filed in: Features, ธุรกิจ


Facebook Comment

One Response to “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต”

  1. yumita
    February 17, 2012 at 1:41 pm #

    ดีค่ะ ชอบมากค่ะ

Leave a Reply

 


Phuketindex.com | News | Travel & Living | Luxury Lifestyle | Dining | Magazine | Newsletter | Directories | Events | TV | Jobs | Variety

Phuketindex.com the phuket lifestyle, living and travel guide is owned, designed and managed by
© 2016 Guide Vision Limited 9/98 Moo3 Rasadanusorn Road, Muang, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 76 240749 Fax: +66 76 240750